Rok 2021

12. jún 2021  Vyhniansky Trnád, Vyhne

 

 

Prvá tohtoročná výjazdová akcia nášho spolku. Kvôli opatreniam sa tento rok akcie v mesiacoch január - máj nekonali. 

Ďalšie fotografie: www.ivancillik.eu/118348-vyhniansky-trnad-2021-zverejnene-so-suhlasom-organizatora-podujatia

 

10:30         začiatok sprievodu od zástavky pri Slaných

11:00         banícka omša pred portálom štôlne Antona Paduánskeho

12:00         krátky kultúrny program Spolok dychovej hudby Sitňanka

13:00         odchod do Kremnice

 

 

4. júl 2021  Železničná stanica, Kremnica

 

Privítali sme cestujúcich Expresu 34 tunelov v Kremnici

www.teraz.sk/regiony/v-banskobystrickom-kraji-odstartovala-s/560792-clanok.html


 

24. júl 2021  Deň baníkov, Kremnica

 

Stretli sme sa pred Špitálskym kostolom, v ktorom sa tento rok bohužiaľ nekonala banícka sv. omša z dôvodu proti-epidemických opatrení. Pred budovou Slovenskej sporiteľne  sa  všetci zoradili do sprievodu a o 17:00 sa pohli cez pešiu zónu smerom k Dolnej bráne. Potom pokračovali na Štefánikovo námestie, kde sa sprievod na chvíľu zastavil pred tribúnou, kde vystúpil kremnický banícky spevácky zbor Fokoš. Sprievod potom ešte pokračoval popri mincovni, kde aj skončil. Anna bál na tancpľaci s tento rok nekonal. 

 
 
 
 

 

18. september 2021  Brigáda, Kremnica

 

9:00     Stretli sme sa pred Hlbokou dedičnou štôlňou. Očistili sme portál štôlne – pokosili a vyhrabali nad štôlňou, pokosili, vyhrabali a vyčistili kanál pred štôlňou.

11:00   Presunuli sme sa k štôlni Václav, kde už bolo pokosené, s kosením nám pomohol Dalibor Tílesch. Vyhrabali sme pokosenú trávu a vyčistili odtokový kanál.

12:00   Presunuli sme sa pred štôlňu Münzer. Naši kosci ešte pokosili pred portálom Münzerky, ostatní sme rozložili oheň a pripravili opekačku.

13:30   Začalo pršať a preto sme našu opekačku predčasne ukončili.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným!

Dobrá vec sa podarila a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 

 

 

2. október 2021  Evanjelický kostol, Kremnica

 

500 rokov založenia evanjelického zboru v Kremnici

Slávnostné služby Božie