Rok 2018

19. január 2018 XI. Handlovský šachtág

 
Členovia spolku na XI. Handlovskom šachtágu. Vľavo: Rudolf Gretsch (člen výboru), Daniel Ďurian. Vpravo: Richard Horváth (podpredseda), Ivana Horváthová (tajomník).
Pivná polícia kontrolovala dodržiavanie udelenej pivnej impotencie, a či sú poháre s  pivom správne položené v strede stola počas celého šachtágu.
 

 12. január 2018 Novoročná kapustnica a pivné posedenie

    Tohtoročné  stretnutie pri kapustnici bolo spojené aj s pivným posedením, na ktorom boli do spolku prijatí čestní členovia. Pred posedením sme sa fotili v baníckych uniformách do pripravovaného almanachu, ktorý plánujeme vydať pri príležitosti  blížiaceho sa 10. výročia založenia nášho spolku. Najprv prebehol program pivného posedenia podľa pripraveného scenára (prijatie čestných členov – skoky cez kožu, pivný súboj, krémeškový súboj, banícke pesničky...). Potom nasledovala novoročná kapustnica a voľná zábava pri hudbe Juraja Stolárika, jedného z členov kremnickej dychovky Minciar. Počas voľnej zábavy sa na stenu premietali zábery z najlepších akcií spolku (stretnutie v Košiciach a Českom Krumlove, založenie spolku).

Prijatie primátora mesta Kremnica Mgr. Ing. Alexandra Ferenčíka za čestného člena nášho spolku.

 

Prijatie katolického farára Mgr. Mariána Krajča za čestného člena nášho spolku.

Prijatie evanjelického farára Mgr. Jozefa Paceka za čestného člena nášho spolku.

Hlavní funkcionári pivného posedenia, ktoré sa riadilo Pivným zákonom platným pre šachtág.

www.ivancillik.eu/92090-rudobansky-sachtag-kremnickeho-banickeho-spolku-2018

 

10. január 2018 Novoročné prijatie u prezidenta SR

 
Tento rok sa za náš spolok zúčastnili Rudolf Gretsch (člen výboru) a Ľubomír Roob. Môžete si prečítať oficiálnu tlačovú správu: www.prezident.sk/article/andrej-kiska-prijal-banikov-v-prezidentskom-palaci/