Rok 2018

1. máj 2018 Banícka jozefovská omša, kostol sv. Jána Krstiteľa, Kremnické bane

        Do kostola sme prichádzali v sprievode ako prví, Jozef Krieger klopal na klopačku. Na začiatku sv. omše sme stáli pred oltárom a vytvorili uličku pre farára a mníchov z rádu sv. Františka. Počas omše sme sedeli na čestnom mieste vedľa oltára. Pri odchode sme znovu vytvorili uličku a odchádzali poslední za farárom a mníchmi.

Ďalšie fotografie: www.ivancillik.eu/95706-kremnicke-bane-kostol-sv-jana-krstitela-banicka-a-jozefovska-omsa

19. január 2018 XI. Handlovský šachtág

 
Členovia spolku na XI. Handlovskom šachtágu. Vľavo: Rudolf Gretsch (člen výboru), Daniel Ďurian. Vpravo: Richard Horváth (podpredseda), Ivana Horváthová (tajomník).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pivná polícia kontrolovala dodržiavanie udelenej pivnej impotencie, a či sú poháre s  pivom správne položené v strede stola počas celého šachtágu.
 

 12. január 2018 Novoročná kapustnica a pivné posedenie

    Tohtoročné  stretnutie pri kapustnici bolo spojené aj s pivným posedením, na ktorom boli do spolku prijatí čestní členovia. Pred posedením sme sa fotili v baníckych uniformách do pripravovaného almanachu, ktorý plánujeme vydať pri príležitosti  blížiaceho sa 10. výročia založenia nášho spolku. Najprv prebehol program pivného posedenia podľa pripraveného scenára (prijatie čestných členov – skoky cez kožu, pivný súboj, krémeškový súboj, banícke pesničky...). Potom nasledovala novoročná kapustnica a voľná zábava pri hudbe Juraja Stolárika, jedného z členov kremnickej dychovky Minciar. Počas voľnej zábavy sa na stenu premietali zábery z najlepších akcií spolku (stretnutie v Košiciach a Českom Krumlove, založenie spolku).

Prijatie primátora mesta Kremnica Mgr. Ing. Alexandra Ferenčíka za čestného člena nášho spolku.

 

Prijatie katolického farára Mgr. Mariána Krajča za čestného člena nášho spolku.

Prijatie evanjelického farára Mgr. Jozefa Paceka za čestného člena nášho spolku.

Hlavní funkcionári pivného posedenia, ktoré sa riadilo Pivným zákonom platným pre šachtág.

www.ivancillik.eu/92090-rudobansky-sachtag-kremnickeho-banickeho-spolku-2018

 

10. január 2018 Novoročné prijatie u prezidenta SR

 
Tento rok sa za náš spolok zúčastnili Rudolf Gretsch (člen výboru) a Ľubomír Roob. Môžete si prečítať oficiálnu tlačovú správu: www.prezident.sk/article/andrej-kiska-prijal-banikov-v-prezidentskom-palaci/