Rok 2018

13. december 2018,  Vernisáž Cesta kremnickej (baníckej) čipky 

 

    Naši členovia účinkovali počas programu otvorenia vernisáže Cesta kremnickej čipky. Každé banské mesto je známe tzv. baníckymi čipkami, ktoré vytvárali ženy a dcéry baníkov po práci vo voľnom čase. V 19. storočí bola v Kremnici založená čipkárska škola. Členovia novo-založeného spevokolu (zatiaľ nepomenovaného) zaspievali piesne: Chodila dievčina po hore plačúci, Banícku hymnu, Banícky koník, Haviari a na záver programu v predvianočnom čase aj Daj Boh šťastia tejto zemi. Jana Daubnerová pripravila s deťmi z materskej školy krátke predstavenie v kostýmoch permoníkov a čipkárok.

 

15. september 2018, Slávnostné mestské zastupiteľstvo pri príležitosti osláv 690. výročia udelenia mestských práv

Predseda nášho spolku Dušan Roob prevzal z rúk primátora mesta Kremnica Alexandra Ferenčíka ďakovný list. 

(Ďakovný list nájdete v časti Pamätné listy)

 

31. august 2018, Regionálne oslavy Dňa baníkov v Handlovej 

sprievod Pálffyho Laura


 

 

 
 

21. júl 2018  Banícky deň, Kremnica

 

16. jún 2018  Uhoľná stopa, Nováky

        O 8:30 sme sa zaregistrovali  pred MsÚ Nováky pri informačnej tabuli č. 1 Nováky – banícke mesto, kde privítal nás primátor mesta p. Daniš a prevzali sme si štartovacie preukazy s trasou pochodu. O 9:0O bol odchod smerom k tabuli č. 2 Banícke učilište. Popri tabuli č. 3 Úpadnica Baňa I. sme sa dostali k zastávke č. 4 Kaplnka, tu nás čakalo prekvapenie v podobe čapovania piva. Pokračovali sme ďalej: 5 Vetracia jama; 6 Geológia ložiska; 7 Kamenická úpadnica;  8 Uhoľný lom Lehota; 9 Lehota pod Vtáčnikom. O  12:45 nasledoval kultúrny program v parku baníkov, kde sa nám prihovoril  starostu obce.  Po dobrom           občerstvení sme si prevzali pamätné  listy a odišli autobusom do mesta Nováky. Odtiaľ sme sa potom vrátili do Kremnice.

9. jún 2018  Trnád, Vyhne

        Ako každý rok, aj tento sme sa zúčastnili akcie Vyhniansky Trnád. Sprievod začal o 14:00 od zástavky pri Slaných. Potom nasledovalo krstenie knihy Vyhnianske bane – zabudnutá história. Člen nášho spolku Igor Sivoš krstil knihu – prispel k jej obsahu fotografiami z rodinného archívu.  O 15:00 sa konala banícka omša pred portálom štôlňe Antona Paduánskeho. 

Člen nášho spolku krstí po banícky pivom novú knihu 

Vyhnianske bane - zabudnutá história

ďalšie fotografie: www.ivancillik.eu/96543-vyhniansky-trnad-2018

26. máj 2018  VII. Ľubietovský banícky a hutnícky deň, Ľubietová

        O 11.00 hod. sme sa zúčastnili omše v r.k. kostole sv. Márii Magdalény, potom sme sa zapojili do sprievodu od kostola smerom na námestie, pozreli sme si kultúrny program na námestí (okrem iného aj Mažortetky z Brezna), ochutnali sme miestne špeciality. Asi o 13:45 nás prekvapil lejak, ale dobrá nálada nás neopustila.

19. máj 2018  pietna spomienka banského nešťastia v Šturci, Kremnica

    Sprievod začal o 16:00 pred šachtou Ferdinand, pokračoval tradične po Banskej ceste, kde sme sa na chvíľku zastavili pri kríži, aby sme sa pomodlili za baníkov a zapálili sviečku. Pri mohyle vedľa prepadliska Šturec sa konala ekumenická boslužba. Potom sme k mohyle položili kyticu kvetov a pohostili všetkých prítomných tradičnou baníckou jauzňou. Na tancpľaci sa podával guláš a dobré koláče, ktoré napiekli naše ženy. Medzi hosťami sme privítali primátora mesta Kremnica Alexandra Ferenčíka a spolky:  Eisenbach – Vyhne , Banskoštiavnicko – hodrušský banícky spolok, Libetha z  Ľubietovej, spevokol Haliar – Jozef Martinka , Erik Sombathy (RZ), Bansko-bystrický banícky spolok, Staré hory (p. Čillík)
 

1. máj 2018 Banícka jozefovská omša, kostol sv. Jána Krstiteľa, Kremnické bane

        Do kostola sme prichádzali v sprievode ako prví, Jozef Krieger klopal na klopačku. Na začiatku sv. omše sme stáli pred oltárom a vytvorili uličku pre farára a mníchov z rádu sv. Františka. Počas omše sme sedeli na čestnom mieste vedľa oltára. Pri odchode sme znovu vytvorili uličku a odchádzali poslední za farárom a mníchmi.

Ďalšie fotografie: www.ivancillik.eu/95706-kremnicke-bane-kostol-sv-jana-krstitela-banicka-a-jozefovska-omsa

19. január 2018 XI. Handlovský šachtág

 
Členovia spolku na XI. Handlovskom šachtágu. Vľavo: Rudolf Gretsch (člen výboru), Daniel Ďurian. Vpravo: Richard Horváth (podpredseda), Ivana Horváthová (tajomník).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pivná polícia kontrolovala dodržiavanie udelenej pivnej impotencie, a či sú poháre s  pivom správne položené v strede stola počas celého šachtágu.
 

 12. január 2018 Novoročná kapustnica a pivné posedenie

    Tohtoročné  stretnutie pri kapustnici bolo spojené aj s pivným posedením, na ktorom boli do spolku prijatí čestní členovia. Pred posedením sme sa fotili v baníckych uniformách do pripravovaného almanachu, ktorý plánujeme vydať pri príležitosti  blížiaceho sa 10. výročia založenia nášho spolku. Najprv prebehol program pivného posedenia podľa pripraveného scenára (prijatie čestných členov – skoky cez kožu, pivný súboj, krémeškový súboj, banícke pesničky...). Potom nasledovala novoročná kapustnica a voľná zábava pri hudbe Juraja Stolárika, jedného z členov kremnickej dychovky Minciar. Počas voľnej zábavy sa na stenu premietali zábery z najlepších akcií spolku (stretnutie v Košiciach a Českom Krumlove, založenie spolku).

Prijatie primátora mesta Kremnica Mgr. Ing. Alexandra Ferenčíka za čestného člena nášho spolku.

 

Prijatie katolického farára Mgr. Mariána Krajča za čestného člena nášho spolku.

Prijatie evanjelického farára Mgr. Jozefa Paceka za čestného člena nášho spolku.

Hlavní funkcionári pivného posedenia, ktoré sa riadilo Pivným zákonom platným pre šachtág.

www.ivancillik.eu/92090-rudobansky-sachtag-kremnickeho-banickeho-spolku-2018

 

10. január 2018 Novoročné prijatie u prezidenta SR

 
Tento rok sa za náš spolok zúčastnili Rudolf Gretsch (člen výboru) a Ľubomír Roob. Môžete si prečítať oficiálnu tlačovú správu: www.prezident.sk/article/andrej-kiska-prijal-banikov-v-prezidentskom-palaci/