Rok 2012

29. marec 2012  Krst knihy "V kuchyni kremnického baníka 

                    V priestoroch knižnice Jána Kollára v Kremnici sa v tento deň konal krst knihy Daniely Bednárovej. Členovia Kremnického baníckeho spolku priniesli knihu v baníckom korýtku uloženú spolu s rudou. Zaznela banícka hymna a knihu pokrstili PaeDr. Veronika Balážová - riaditeľka knižnice a syn autorky Ivko Bednár zemou s Andrej štôlne, baníci do knihy nalepili zlatinky pre šťastie. Nechýbali príhovory pani riaditeľky a vydavateľa Mgr. Stanislava Muntága, čítali sa úryvky z knihy, deti zo ZŠ recitovali banícke básničky a spievali banícke pesničky. Ochutnávali sa banícke jedlá.

 

2. jún 2012  Pietna spomienka Šturc 

            Kremnický banícky spolok zorganizoval banícku akciu Šturc 2012, stretnutie obyvateľov mesta so spomienkou na jedno z najväčších banských nešťastí v histórií Slovenska, ktoré sa koná každoročne na turíčnu sobotu. Sprievod začal v centre mesta za účasti členov baníckych spolkov, pozvaných hostí a obyvateľov mesta. Oficiálna časť programu bola pri mohyle v Šturci, kde sa položili kvety a odslúžila ekumenická bohoslužba. Po pietnej spomienke sa všetci zúčastnení presunuli k štôlni Andrej, aby oslávili 30. výročie začiatku jej razenia. Na záver sa konal slávnostný šachtág v ťažnej veži šachty Ludovika. Atmosféru v jedinečnom prostredí dopĺňala výstava fotografií Ivana Čillíka.

Fotografie: www.ivancillik.eu/17142-sturec-2012-spom-slavnost-na-ban-nestastie-v-r-1443 

                    www.ivancillik.eu/17385-30-vyrocie-otvorenia-anrej-stolne

 

21. júl 2012  Banícky deň 

            Bohatý program začal slávnostným sprievodom cez historické jadro mesta za účasti členov niekoľkých baníckych spolkov a cechov. Na mestskom hrade v kostole sv. Kataríny sa uskutočnila prvá banícka omša. Nasledovalo slávnostné otvorenie kancelárie Kremnického baníckeho spolku v priestoroch Rímsko-katolického farského úradu na Štefánikovom námestí 3/5. Poobede si účastníci pozreli kultúrny program v novoopravenom MsKS, kde vystúpili žiaci zo Základnej školy Pavla Križku, dychová hudba Minciar a banícky spevácky zbor zo Starých hôr.

Fotografie: www.ivancillik.eu/18760-den-banikov-v-kremnici

 

10. august 2012   Deň obetí banských nešťastí

            Deň obetí banských nešťastí si členovia nášho spolku pripomenuli pred šachtou Ferdinand. Pietnej spomienky sa zúčastnili pozvaní hostia: poslankyňa  NR SR JUDr. Jana Lašáková, poslankyňa VÚC BB a primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová. Spomienku na baníkov začala Ing. Ivana Horváthová, členka baníckeho spolku, básňou od Júliusa Tamásfyho "Šachta večnosti". V slávnostnom príhovore predseda spolku Norbert Boldiš pripomenul smutnú udalosť, ktorá sa stala v Handlovej. Nezabudol ani na veľké banské nešťastie v Kremnici, o ktorom sú hodnoverné správy. Odohralo sa na šachte Anna v roku 1642. Nepozorný baník pri manipulácii s banskou lampou podpálil objekt, plamene a najmä dym nedali šancu 54 baníkom uvidieť denné svetlo. Poslankyňa NR SR JUDr. Jana Lašáková priniesla biele ruže, ktoré sa stali symbolom spomienky na mŕtvych baníkov. Biele lupene ako protiklad čiernej tmy podzemia a zelené lístky hovoria o nádeji, aby sa takéto nešťastie už nestalo. Dôstojnú atmosféru vyplnilo vystúpenie chrámového zboru Chorus Cremniciensis.

Fotografie: www.ivancillik.eu/19182-den-obeti-banskych-nestasti-pietna-spomienka-v-kremnici