Rok 2016

22.1.2016  Handlovský šachtág

 

        V piatok 22.januára bol v handlovskom dome kultúry už 9.šachtág. Bol prvým podujatím v zrekonštruovanej časti kulturáku, kde ešte všetko vonia novotou.  V programe sa predstavili deti zo Základnej umeleckej školy v Handlovej, ale aj spevokol Haliar  zo Starých Hôr v nádherných červenobielych uniformách. Cez ošliador tento rok skákal a novým členom HBS sa stal Pavol Laluh. Podľa predsedu spolku Jána Ihringa to bola "dobrá kúpa".  Pavol Laluh v podzemí odrobil 25 rokov a jeho krstný otec Emil Prištic si na ňom najviac váži jeho priateľskú povahu, poctivosť a zodpovednosť. Spevníky na stole boli plné baníckych piesní, pivo malo správnu čapičku, baníci  neúnavne spomínali a "fedrovali"... Šachtág 2016 sa jednoducho vydaril. Hosťami baníckeho šachtágu bol i zástupca primátora mesta Dušan Klas a poslanci mestského zastupiteľstva.

 

3.2.2016  Novoročné prijatie u predsedu vlády

        Delegáciu zástupcov Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a jeho partnerov opäť po roku prijal predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Stretnutie sa uskutočnilo v zasadačke NR SR, Nám. A. Dubčeka v Bratislave.

 

25.3.2016  Stráženie Božieho hrobu v Loretánskej kaplnke

 

        Na Veľký piatok sme strážili Boží hrob v Loretánskej kaplnke kostola Sv. Františka na námestí vedľa kláštora. Vo dvojiciach sme sa striedali v 20-minútových intervaloch od 17:00 – 19:00 hod. Pôvodne mali baníci uniformu opásanú remeňom, na ktorom visela šabľa. My sme držali v rukách fokoše.

Dvojice: Krieger – Fusko, Roob – Daubner, Horváthová - Gyurek

 

14.5.2016  Pietna spomienka Šturec

        Tento rok sme na našej akcii privítali hostí z Eisenbachu – Vyhne), Banskoštiavnicko – hodrušského baníckeho spolku, starostu obce Ľubietová, spevokol Haliar, Erika Sombathyho a Bansko-bystrickéhe baníckeho spolku. Po minuloročnej skúsenosti sme znovu využili mokrý variant. Tento rok si spolu zaspievali Spevokol Haliar a Kremnický spevácky zbor Cremnicium.

Program:

                  15:00               začiatok sprievodu pri šachte Ferdinand,

                  15:45               ekumenická bohoslužba na pódiu tancpľacu,

                  16:30               tradičná jauzňa a občerstvenie

                  23:00               ukončenie akcie


 

Fotografie si môžete pozrieť na stránke člena nášho spolku Ivana Čillíka:      www.ivancillik.eu/74586-sturec-2016

 

18.5.2016  Návšteva prezidenta SR v Kremnici

 
        V stredu poobede 18.5.2018 sme boli v slávnostných baníckych uniformách pozdraviť prezidenta Andreja Kisku počas jeho návštevy v Kremnici. Zúčastnili sme sa oficiálneho prijatia v kostole sv. Kataríny, kde okrem nás boli aj iné občianske združenia a školy. Prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi sme za náš banícky spolok odovzdali kremnický fokoš spolu s pamätným listom.
 

27. - 28.5.2016  5. hutnícke a banícke dni v Ľubietovej

        Večer 27. mája sme sa zúčastnili slávnostného šachtágu v kultúrnom dome v Ľubietovej. Hneď pri dverách nás privítal starosta obce p. Zajac. Vo vnútri sme stretli pirateľov - baníkov nie len zo Slovenska ale aj z Čiech a Poľska, z obce s rovnakým názvom. Na druhý deň počas osláv baníckeho dňa sme sa zapojili do historického sprievodu, pozreli sme si starobylú výrobu železa a kultúrny program na námestí, ochutnali sme miestne špeciality.


 

10. - 12.6.2016  20. stretnutie banských miest a obcí Českej republiky - Příbram

        Cesta do Příbramu bola ďaleká a tak sme vyrazili už vo štvrtok večer. Do Soleníc pri Příbrame sme dorazili o 9:00 v piatok ráno. Po krátkom oddychu sme miestnou dopravou odišli do Příbramu spoznať krásy tohto baníckeho mesta. Hlavným programom v sobotu bola slávnostná svätá ošma v bazilike na Svätej hore. V parku pri bazilike sme sa potom radili do sprievodu (pozri fotografiu). Zaujímavou a netypickou časťou sprievodu bola skutočnosť, že približne v polovici sa sprievod otáčal na kruhovom objazde na námestí a pokračoval v protismere ostatným účastníkom sprievodu. Vznikla situácia, že sme zároveň boli v sprievode a videli sme aj ostatné cechy, spolky a mestá. V nedeľu pred odchodom domov sme ešte navštívili banské múzeum v obci Bohutín-Řimbaba. Zistili sme, že ani priatelia z Řimbaby nezaháľajú pri obnove a udržiavaná baníckych pamiatok. Prechod podzemín bol ako vždy skvelý.


 

11.6.2016  Vyhniansky trnád

        Tejto akcie sa za spolok zúčastnili dvaja členovia, ktorí v tom čase neboli na 20. stretnutí banských miest a obcí ČR v Příbrame, pretože sa tieto dve významné akcie konali súčasne. O 14:00 ako tradične začal sprievod od zástavky pri Slaných, potom sa konala banícka omša pred portálom štôlňe Antona Paduánskeho. Po oficiálnej časti nasledovalo občerstvenie.

 


 Ďalšie fotografie: www.ivancillik.eu/75307-vyhne-vyhniansky-trnad-2016-3

26.6.2016  Slávnostná svätá omša v kostole  sv. Jána Krstiteľa

        Na začiatku sv. omše sme stáli pred oltárom a vytvorili uličku pre biskupa Dávida z Islandu a ostatných z rádu sv. Františka. Počas omše sme sedeli na čestnom mieste vedľa oltára. Dvaja členovia nášho spolku priniesli hostiu a odovzdali ju biskupovi Dávidovi počas sv. omše (Daubner oblátky, Horváthová omšové víno). Na koci omše sme znovu vytvorili uličku a odišli z kostola spolu s biskupom a ostatnými z rádu sv. Františka. Pred kostolom sa s nami biskup Dávid pozdravil a odfotil. Potom sme boli pozvaní na malé občerstvenie. Ďakujeme za pekný deň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie obrázky: www.ivancillik.eu/75754-dni-obce-kremnicke-bane-slavnostna-sv-omsa-v-kostole-sv-jana-krstitela

3.7.2016  Odhalenie pamätnej tabule k 490. výročiu baníckeho povstania na Starých horách

        Pamätná tabuľa bola odhalená pri Haliarskej dedičnej štôlni. Čestnú úlohu odhalenia tabule dostal podredseda nášho spolku Mgr. Richard Horváth. Potom sme sa zúčastnili odpustovej svätá omša v bazilike na Starých horách. Po oficiálnej časti sme si posedeli s kamarátmi zo starých hôr a diskutovali o bohatej baníckej minulosti. Akciu incioval miestny historik Ivan Čillík.

 


 

23.7.2016  Banícky deň v Kremnici

             Všetci zúčastnení, spolu s pánom farárom Mariánom Krajčom, sa zišli pred budovou Slovenskej sporiteľne. Tam sa zoradili do sprievodu a o 10:00 sa pohli cez pešiu zónu smerom k Dolnej bráne. Potom zúčastnení pokračovali na Štefánikovo námestie do kostola sv. Františka, kde sa konala sv. banícka omša za účasti spevokolu Haliar. Banícka omša začala o 11:00 hod. Po omši sa spevokol Haliar ešte zspieval niekoľko baníckych piesní na tribúne na námestí a väčšina zúčastnených sa na záver presunula na malé občerstvenie. 

          Ďakujeme hosťom, spevokolu Haliar a vyhnianskemu cechu Eisenbach za účasť a podporu baníckych tradícií. Zdar Boh!   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ďalšie fotografie: www.ivancillik.eu/77057-den-banikov-v-kremnici-23-07-2016   

 

   

 

12. - 14. 8.2016  9. stretnutie banských miest a obcí SR v Gelnici

        V piatok sme sa zúčastnili  slávnostného šachtágu, ktorý sa konal verejne v amfiteátri. V augustový podvečer nám bola trochu zima, ale vydržali sme skoro až do konca.  V sobotu sa konalo prijatie čestných hostí v evanjelickom kostole (za spolok sa zúčastnili - podredseda Mgr. Richrad Horváth, tajomník Ing. Ivana Horváthová).  O 14:00 sa konal slávnostný sprievod stredom mesta a potom bol oficiálny program na športovom ihrisku. V nedeľu cestou domov sa niektorí z nás zúčastnili ešte krátkeho fakultatívneho výletu do Smolníka.

 


 

2. 10. 2016  Oslavy založenia evanjelického zboru v Kremnici

        Stáli sme vedľa oltára počas celých slávnostných služieb božích v trojiciach, stredný držal našu spolkovú zástavu, krajní držali zapálené kahance. Striedali sme sa cca v 30 minútových intervaloch. Slávnostných služieb božích sme sa zúčastnili na žiadosť evanjelického farára, ktorý považuje prítomnosť baníkov na takejto udalosti v banskom meste za dôležitú tradíciu, ktorú je potrebné zachovávať.


Ďalšie fotografie: www.ivancillik.eu/77921-evanjelicke-dni-v-kremnici-slavnostne-sluzby-bozie
 

17. 11. 2016  Mestské oslavy  udelenia privilegiálnej listiny

  • 13,15   členovia spolku sa stretli pred evanjelickým kostolom, kde si dohodli podrobnosti vstupu do kostola – išli sme posledný spolu s evanjelickým a katolíckym farárom,
  • 13,30   ekumenická bohoslužba za mesto Kremnica,
  • 14,30   presun k Barbakanu na zoradenie,
  • 15,00   pridali sme sa k historickému sprievodu mestom do kostola sv. Kataríny, kde sa odohralo symbolické odovzdávanie privilegiálnej listiny,
  • 17,00   pridali sem sa k lampiónovému sprievodu z kostola sv. Kataríny na námestie,
  • 18,30   boli sme pozvaní na degustáciu vín do Vinotéky Biely bocian.


Ďalšie fotografie: www.ivancillik.eu/80129-mestske-slavnosti-pri-prilezitosti-688-vyrocia-zalozenia-mesta-kremnica