Rok 2020

14. február 2020,  beseda s evanjelickým farárom a.v. v Kremnici

 

Dňa 14.2.2020 sa v priestoroch evanjelickej fary v Kremnici uskutočnila beseda s Mgr. J. Pacekom o pôsobení ECAV v Kremnici, ktoré bolo vždy prepojené s baníctvom a baníkmi. 

 

Fotografie z uvedeného podujatia nájdete vo fotogalérii.

  

8. máj 2020,  stretnutie členov spolku na vrchu Jarabica

 

Stretnutie členov Kremnického baníckeho spolku na Jarabici spojeného s prehliadkou portálov Münzer a Jakub štôlne, na ktorých rekonštrukcii spolupracovali aj naši členovia. 

Foto je na adrese www.zonerama.com/mitogacov/Album/6284820 

Autorom fotografii je Ivan Čillík.

 

júl - august 2020,  Banícky expres, Kremnica

 

    Členovia Kremnického baníckeho spolku spolu s baníckym spevokolom Fokoš vítali na železničnej stanici v Kremnici účastníkov jazdy Baníckym expresom, ktorú organizoval Banskobystrický samosprávny kraj. 

 

Banícky expres v Kremnici 11.07.2020

ďalšie fotografie www.ivancillik.eu/114958-banicky-expres-v-kremnici-11-jula-2020

 

Členovia baníckeho spolku pri Baníckom exprese

8. augusta 2020

 

 23. august 2020,  Hudobno-recitačný program, Kremnica

 

Už opäť z veže zaznieva ....

Hudobno-recitačný program 23.8.2020

Evanjelický kostol v Kremnici