Rok 2011

4. február 2011 - 2. RUDNOBANSKÝ ŠACHTÁG V KREMNICI

4.2.2011 o 17. hodine v kongresovej sále hotela Centrál sa uskutočnil šachtág, ktorého prípravy začal výbor už v roku 2010. Nakoľko náš spolok nemal s organizovaním „šachtágu“ žiadne skúsenosti, s organizovaním nám pomohli priatelia z Banskej Štiavnice.

Všetkých prítomných privítal predseda Norbert Boldiš, zvlášť privítal ministra kultúry Daniela Krajcera, primátorku mesta Zuzanu Balážovú a jej zástupkyňu Lujzu Pračkovú.

Po privítaní hostí sa prikročilo k voľbe „Slávnostného neomylného predsedníctva Šachtágu“.

Prvý sa krstu zúčastnil Norbert Boldiš, ktorého na preskok kožou priviedol Rudolf Gretsch – krstný otec. Na rad prišiel aj minister kultúry Daniel Krajcer, ktorého za ucho priviedol na preskok kožou Dušan Roob.

Minister kultúry vo svojom prejave vysoko ocenil činnosť baníckych spolkov na Slovensku, ktoré zachovávajú históriu a tradície baníctva na Slovensku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.4.2011 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE KREMNICKÉHO BANÍCKEHO SPOLKU

29.4.2011 sa konalo Valné zhromaždenie v Klube dôchodcov o 17. hodine, na ktorom sa zúčastnilo 30 členov.

Predseda predniesol správu o činnosti výboru za uplynulé obdobie a oboznámil prítomných členov s plánom činnosti na rok 2011. V diskusii odzneli viaceré podnety na zlepšenie práce baníckeho spolku. Potešiteľné je i to, že členská základňa sa rozrástla o ďalších členov.  

 

11.6.2011  PIETNA SPOMIENKA V ŠTURCI

Náš spolok pri príležitosti 568. výročia baníckeho nešťastia, spolupráci s Banským múzeom, uskutočnil pietne stretnutie.

Zraz účastníkov bol na parkovisku reštaurácie Zlatý Sivoň a sprievod účastníkov pokračoval k prepadlisku Šturec. Ekumenickú bohoslužbu mali rím. kat. a ev.a.v. duchovní. Položením kvetov pri mohyle si účastníci pietnej spomienky uctili pamiatku na zahynutých baníkov.

Bola podávaná i tradičná „Javzňa“, ktorú pripravili TERKA KRIEGEROVÁ a OĽGA SCHMIDTOVÁ, varené zemiaky s maslom, na naše prekvapenie, chutili viacerým účastníkom.

Na záver sa konala prehliadka Banského múzea.

V dobrej pohode sme s našimi priateľmi banských spolkov posedeli do večerných hodín a navzájom sa oboznámili s ich činnosťou.

 

13.5.-15.5.2011 - 14. EURÓPSKE BANÍCKE DNI HERLEEN, HOLANDSKO

13.5.-15.5.2011 sa konali Európske banícke a hutnícke dni Herleen. Za náš spolok sa zúčastnil Daniel Ďurian.

 

23.7.2011 - DEŇ BANÍKOV

Deň baníkov sa konal na „Annu“, kedy sa v Kremnici koná jarmok. Pre rekonštrukciu Štefánikovho námestia sa oslavy konali v kine Akropola. V kultúrnom programe vystúpili študenti letného sústredenia prof. Petra Michalicu, ktorí pochádzali z Čiech, Japonska a Slovenska. Vystúpila i dychová hudba „Minciar“, ktorá zahrala zhudobnené banícke piesne, ktoré skomponoval bývalý kapelník, Miroslav Mešťan, ktorý tento mesiac navždy odišiel – česť jeho pamiatke.

Posedenie s našimi hosťami z baníckych spolkov sa uskutočnilo v jedálni I. ZŠ, ktorých sme oboznámili s našou činnosťou.

 

26.8. - 28.8.2011 - 4. STRETNUTIE BANSKÝCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA V ROŽŇAVE

V dňoch 26.8.-28.8.2011 sa 10 členov nášho spolku zúčastnilo na uvedenom stretnutí. Toto stretnutie sa konalo po záštitou prezidenta SR, JUDr. I. Gašparoviča a predsedu Košického samosprávneho kraja, JUDr. Z. Trebuľu. Významným bodom programu bolo vyznamenanie ministerstva hospodárstva SR „Za zachovanie tradícií“. Vyznamenanie bolo udelené i nášmu členovi, Ing. Oliverovi FINKOVI.

 

PEZINSKÝ ŠACHTÁG

Na pozvanie Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok, sa 9 členov zúčastnilo tradičného šachtágu. Zasadnutie sa konalo v aule Strednej odbornej školy, prítomných na zasadnutí bolo 200 členov banských spolkov. Bohatý kultúrny program, zúčastnení odmenili dlho trvajúcim potleskom.