Publikácie a články

 

Milí návštevníci našej webovej stránky,

v tejto časti Vám budeme poskytovať informácie o publikačnej činnosti našich členov v rôznych časopisoch a zborníkoch, ktorá sa zaoberá históriou aj súčasným stavom baníctva v Kremnici a jej okolí. Ak to bude možné, budeme so súhlasom vydavateľov a autorov, zverejňovať celé články. 

ZDAR BOH!

                                                                                          
 

 

Rok 2019

HORVÁTHOVÁ, Ivana: Kremnická banícka čipka.  Montanrevue. Jún 2/2019, str. 18-19. Ročník XII. ISSN 1337-9682.

Rok 2017

HORVÁTHOVÁ, Ivana: Z akcií našich členov. Beseda na tému: Život baníka, podnikový časopis Rudných baní n.p Kremnica.  Montanrevue. Jún 2/2017, str. 26. Ročník X. ISSN 1337-9682. www.zbsc.eu/mr2-2017.php

Celý článok:  beseda_život_baníka_web.pdf (379697)

Rok 2014

Seriál príspevkov k 7. stretnutiu banských miest a obcí Slovenska v Kremnici:

 

HORVÁTHOVÁ, Ivana - HORVÁTH, Richard: Kremnický fokoš. Montanrevue. Máj 2/2014, str. 5. Ročník VII. ISSN 1337-9682. www.zbsc.eu/mr2-2014.php

Celý článok: Kremnický fokoš_článok.pdf (251797)

 

HORVÁTHOVÁ, Ivana: Osobnosti z histórie kremnického baníctva. Edward Windakiewicz. Montanrevue. Máj 2/2014, str. 6. Ročník VII. ISSN 1337-9682. www.zbsc.eu/mr2-2014.php

Celý článok: Edward Windakiewicz_članok.pdf (494924)

 

FINKA, Oliver: OKER - surovina známa-neznáma. Montanrevue. Máj 2/2014, str.7. Ročník VII. ISSN 1337-9682. www.zbsc.eu/mr2-2014.php

Celý článok: Oker surovina znama - neznama.pdf (333410)

 

KAFKA, Richard - FINKA, Oliver: Dedičná štôlňa cisára a kráľa Ferdinanda. Montanrevue. Máj 2/2014, str.8-9. Ročník VII. ISSN 1337-9682. www.zbsc.eu/mr2-2014.php

 

FINKA, Oliver - MATÚŠKOVÁ, Lenka: Významná cisárska vizitácia v Kremnici. Montanrevue. August 3/2014, str. 4-5. Ročník VII. ISSN 1337-9682. www.zbsc.eu/mr3-2014.php

Celý článok: Významná cisárska vizitácia v Kremnici_web.pdf (313213)

 

FINKA, Oliver: Turčekovský vodovod. Voda v službách baníkov. Montanrevue. August 3/2014, str. 4-5. Ročník VII. ISSN 1337-9682. www.zbsc.eu/mr3-2014.php

 

MATÚŠKOVÁ, Lenka: Kremnické bane - geografický stred Európy. Montanrevue. December 4/2014, str.5. Ročník VII. ISSN 1337-9682. www.zbsc.eu/mr4-2014.php

Rok 2012

 

FINKA, Oliver: Jubilujúce múzeá. 30 rokov štôlne Andrej v Kremnici. Montanrevue. August 3/2012, str.21. Ročník V. ISSN 1337-9682. www.zbsc.eu/mr3-2012.php

Celý článok: 30 rokov štôlne Andrej.pdf (687057)

 

FINKA, Oliver - MATÚŠKOVÁ, Lenka: Odkalisko v Hornej Vsi - environmantálne riziko? Rubrika: Otvorene a nahlas. Montanrevue. August 3/2012, str.21. Ročník V. ISSN 1337-9682. www.zbsc.eu/mr3-2012.php

Celý článok: Odkalisko Horná Ves.pdf (900044)

 

 

Rok 2011

 

FINKA, Oliver - ČILLÍK, Ivan: Slovenské banské mestá a obce: Kremnica. Montanrevue Február 1/2011, str. 13-15, 18-19. Ročník IV. ISSN 1337-9682.

www.zbsc.eu/mr1-2011.php

Text tohto príspevku je v dodatkoch knihy Poučení o zručnosti hornické od autora Christopha Traugotta Delia, vydanej v roku 2012 vydavateľstvom Academia Praha podľa originálu vytlačeného vo Viedni v roku 1773.