Z dejín Kremnice 

Tu si môžete prečítať články z baníckej histórie bývalého slobodného kráľovského a hlavného banského mesta Kremnica

 

Kremnickí Freiseisenovci ako zamestnanci banskej a mincovnej komory

Daniel Haas Kianička

freiseisenovci_banski_uradnici.pdf (251152)

Viac o tejto rodine si môžete prečítať v časopise Kremnický letopis:

Daniel Kianička: Najstaršie dejiny rodiny Freiseisen z Kremnice (16. - 17. storočie). Kremnický letopis 1-2/2010. Str. 4 - 11. ISSN 1337-0618 soskremnica.sk/KL/letopis17_18/krletopis17_18.pdf

Daniel Kianička: Kremnická rodina Freiseisen v 18. storočí. Kremnický letopis 1/2011. Str. 10-14. ISSN 1337-0618. soskremnica.sk/KL/letopis19/krletopis19.pdf

Obrázok: hu.wikibooks.org/wiki/Címerhatározó/Freiseisen_címer