Zoznam kníh Kremnického baníckeho spolku

Knihy v našej knižnici nám boli darované autorom alebo baníckymi spolkami. Ďakujeme za všetky dary.
 
P.č. Autor Názov knihy Vydavateľ Rok vydania Stav
1 Ľuboš Šišiak Z histórie slobodného kráľovského banského mesta Ľubietová oz Libetha, Ľubietová 2012 v kancelárii spolku
2 František Pramuka a kol. Baníctvo na červenom vrchu INSIMA, sro SN 2014 v kancelárii spolku
3 Ivan Čillík Potulky dejinami Starých Hôr oz Haliar 2017 v kancelárii spolku
4 Milan Durbák a kol. Odkazy minulosti II. oz BŠ-HBS, BŠ 2017 v kancelárii spolku
5 Miroslav Eliáš Hrad Sklabiňa a jeho páni oz DONJON 2017 v kancelárii spolku
6 Miroslav Eliáš Pod zástavou Marsa AZ PRINT, sro Nové Zámky 2016 v kancelárii spolku
7
 
Rudolf Podoba a kol. Handlová, od praveku po súčasnosť. Štúdio Harmony s.r.o. Banská Bystrica 2017 v kancelárii spolku

8
 
Blišťan - Kacvinský - Šarík
Banícka obec Rudňany

obec Rudňany

2017
v kancelárii spolku