Zoznam kníh Kremnického baníckeho spolku

Knihy v našej knižnici nám boli darované autorom alebo baníckymi spolkami. Ďakujeme za všetky dary.
 
P.č. Autor Názov knihy Vydavateľ Rok vydania Stav
1/2017 Ľuboš Šišiak Z histórie slobodného kráľovského banského mesta Ľubietová oz Libetha, Ľubietová 2012 v kancelárii spolku
2/2017 František Pramuka a kol. Baníctvo na červenom vrchu INSIMA, sro SN 2014 v kancelárii spolku
3/2017 Ivan Čillík Potulky dejinami Starých Hôr oz Haliar 2017 v kancelárii spolku
4/2017 Milan Durbák a kol. Odkazy minulosti II. oz BŠ-HBS, BŠ 2017 v kancelárii spolku
5/2018 Miroslav Eliáš Hrad Sklabiňa a jeho páni oz DONJON 2017 požičané
 
6/2018 Miroslav Eliáš Pod zástavou Marsa AZ PRINT, sro Nové Zámky 2016 v kancelárii spolku
7/2018
 
Rudolf Podoba a kol. Handlová, od praveku po súčasnosť. Štúdio Harmony s.r.o. Banská Bystrica 2017 v kancelárii spolku

8/2018
 
Blišťan - Kacvinský - Šarík
Banícka obec Rudňany

obec Rudňany

2017
v kancelárii spolku

9/2018
 
Peter Wittgrúber
a kol.

Dejiny baníctva v Malých Karpatoch

Road Bratislava

2001
v kancelírii spolku

10/2018
 

Lucia Šurinová

Pezinské baníctvo v XX. storočí
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku
 

2018
v kancelárii spolku
11/2019 kolektív autorov Historické baníctvo a hutníctvo v Ľubietovej oz Libetha, Ľubietová 2018 v kancelárii spolku

12/2020
Daniela Bednářová V kuchyni kremnického baníka vydavateľstvo Matice slovenskej 2011 v kancelárii spolku

13/2020
 
Richard Kaňa a kol. autorov
Kvety baní
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
2020
v kancelárii spolku