Banícky spevokol FOKOŠ pri Baníckom exprese v Kremnici

8. august 2020

Vystúpenia Kremnického baníckeho speváckeho zboru FOKOŠ:

 1. Slávnostné meststké zastupiteľstvo, 690. výročie, Kostol sv. Kataríny Kremnica - 15.09.2018

 2. Vernisáž výstavy Cesta kremnickej čipky, MMM - Galéria Kremnica - 13.12.2018

 3. Pietna spomienka Šturec, Kremnica - 08.06.2019

 4. Pietna spomienka Juraja Langsfelda, Kremnica - 23.6.2019

 5. Banícky deň, Kremnica - 20.07.2019

 6. Smrť Ďurka Langsfelda, Poetické štúdio Kramáre, Bratislava - 09.09.2019

 7. Celoslovenské stretnutie klubov seniorov horskej služby, kostol sv. Kataríny Kremnica - 12.09.2019

 8. Otvorenie cvičebnej sezóny seniorov, MskS Kremnica - 19.09.2019

 9. 10. výročie založenia Kremnického baníckeho spolku a 500. výročie začatia razenia Hlbokej dedičnej štôlne - 02.10.2019

 10. Advetná radosť 2019, evanjelický kostol, Kremnica - 08.12.2019

 11. Otvorenie Vianočných trhov, Medzibránie, Kremnica - 18.12.2019

 12. Banícky express, železničná stanica Kremnica - 11.07.2020

 13. Banícky express, železničná stanica Kremnica - 08.08.2020

 14. Hudobno-recitačný program, evanjelický kostol Kremnica - 23.08.2020

 15. Múzeum mincí a medailí, Kremnica, uvedenie do života knihy Kvety baní od R. Kaňu a spol. - 16.09.2020

 16. Štefánikovo námestie, Kremnica, privítanie Káčera na bicykli - 23.06.2021

 17. 660. výročie založenia obce Kremnické Bane, Kremnické Bane - 26.06.2021

 18. Express 34 tunelov, železničná stanica Kremnica - 04.07.2021

 19. Banícky express, železničná stanica Kremnica - 16.07.2021

 20. Banícky deň, Kremnica - 24.07.2021

 21. Ústredná vatra zvrchovanosti, Kremnické Bane - 31.07.2021

 22. 500 rokov ECAV v Kremnici - 02.10.2021

 23. Otvorenie Interaktívnej veže Ľubor v Ľubietovej - 29.04.2022

 24. 579. pietna spomienka banského nešťastia v Šturci, Kremnica 04.06.2022

 25. Služby Božie v prírode, Stred Európy - Kremnické Bane, 18.06.2022

 26. Oslavy 680. výročia založenia obce, Kunešov, 25.06.2022

 27. 30. jubilejná ústredná vatra zvrchovanosti, Stred Európy - Kremnické Bane, 09.07.2022

 28. 20. výročie založenia Malokarpatského baníckeho spolku, Pezinok, 19.09.2022

 29. Noc v knižnici, Knižnica Jána Kollára, Kremnica, 30.09.2022

 30. Inštalácia seniora Zvolenského seniorátu ECAV Jozefa Paceka, Kremnica 01.10.2022

 31. Koncert speváckych zoskupení A capella, PoS Žiar nad Hronom, 27.11.2022

 

Slávnostné otvorenie Interaktívnej veže Ľubor 

29.04.2022

Ľubietová - Zelená voda

 

500 rokov ECAV v Kremnici 

02.10.2021

Slávnostné služby Božie

 

Banícky deň  24.07.2021 Kremnica

Vystúpenie na tribúne

 

 

Vítanie účastníkov Baníckeho expresu 16.7.2021 

Železničná stanica Kremnica

 

Hudobno-recitačný program "Už opäť z veže zaznieva"

2. časť

Evanjelický kostol 23.8.2020

Hudobno-recitačný program "Už opäť z veže zaznieva"

1. časť

Evanjelický kostol 23.8.2020

Vítanie účastníkov Baníckeho expresu 8.8.2020 

Železničná stanica Kremnica

Otvorenie Vianočných trhov 18.12.2019 

Medzibránie Kremnica

Adventná radosť 

8. december 2019

spoločné vystúpenie

Kremnický banícky spevácky zbor Fokoš

a ženský evanjelický zbor



 

Mestské kultúrne stredisko Kremnica

19. september 2019 17:00

Zahájenie cvičebného roka seniorov na banícku tému

Dom kultúry Kramáre

poetické štúdio Juraja Sarvaša

Spomienkový program: Smrť Ďurka Langsfelda

9. september 2019 19:00 hod

Banícky deň 20. júl 2019

Vystúpenie na tribúne na Štefánikovom námestí

Pietna spomienka Juraj Langsfelda 

vystúpenie na mestskom úrade v Kremnici 

23. jún 2019

Vernisáž výstavy Cesta kremnickej čipky

13. december 2018

Múzeum mincí a medailí - galéria