Vystúpenia Kremnického baníckeho speváckeho zboru FOKOŠ:

 1. Slávnostné meststké zastupiteľstvo, 690. výročie, Kostol sv. Kataríny Kremnica - 15.09.2018

 2. Vernisáž výstavy Cesta kremnickej čipky, MMM - Galéria Kremnica - 13.12.2018

 3. Pietna spomienka Šturec, Kremnica - 08.06.2019

 4. Pietna spomienka Juraja Langsfelda, Kremnica - 23.6.2019

 5. Banícky deň, Kremnica - 20.07.2019

 6. Smrť Ďurka Langsfelda, Poetické štúdio Kramáre, Bratislava - 09.09.2019

 7. Celoslovenské stretnutie klubov seniorov horskej služby, kostol sv. Kataríny Kremnica - 12.09.2019

 8. Otvorenie cvičebnej sezóny seniorov, MskS Kremnica - 19.09.2019

 9. 10. výročie založenia Kremnického baníckeho spolku a 500. výročie začatia razenia Hlbokej dedičnej štôlne - 02.10.2019

 10. Advetná radosť 2019, evanjelický kostol, Kremnica - 08.12.2019

 11. Otvorenie Vianočných trhov, Medzibránie, Kremnica - 18.12.2019

 

Otvorenie Vianočných trhov 18.12.2019 

Medzibránie Kremnica

Adventná radosť 

8. december 2019

spoločné vystúpenie

Kremnický banícky spevácky zbor Fokoš

a ženský evanjelický zbor 

Mestské kultúrne stredisko Kremnica

19. september 2019 17:00

Zahájenie cvičebného roka seniorov na banícku tému

Dom kultúry Kramáre

poetické štúdio Juraja Sarvaša

Spomienkový program: Smrť Ďurka Langsfelda

9. september 2019 19:00 hod

Banícky deň 20. júl 2019

Vystúpenie na tribúne na Štefánikovom námestí

Pietna spomienka Juraj Langsfelda 

vystúpenie na mestskom úrade v Kremnici 

23. jún 2019

Vernisáž výstavy Cesta kremnickej čipky

13. december 2018

Múzeum mincí a medailí - galéria