V i d e o g a l é r i a 

Mestské kultúrne stredisko Kremnica

19. september 2019 17:00

Zahájenie cvičebného roka seniorov na banícku tému

Banícky deň v Kremnici 20.07.2019. Vystúpenie na tribúne - Štefánikovo námestie.

Banícky deň v Kremnici 20.07.2019  Banícky sprievod historickým centrom mesta

Banícky deň v Kremnici 20.07.2019  Banícka sv. omša v Špitálskom kostole

Pietna spomienka Juraj Langsfelda na mestskom úrade v Kremnici 23.6.2019

170. výročie úmrtia Jurka Lanfsfelda, evanjelický kostol 23.6.2019

Vernisáž výstavy Cesta kremnickej čipky 13.12.2018