V i d e o g a l é r i a 

 

Videoreportáž zo VII. handlovského šachtágu : youtu.be/FXgwhCoY2ew 

 

15. Európsky banícky a hutnícky deň - Košice 2013 - slávnostný sprievod : youtu.be/QwdcQUex5oo

Cisárska vizitácia  Banská Bystrica  26.7.2014: www.youtube.com/watch?v=GKN58c_ZbRk

Videoreportáž z 18. SHMaO ČR v Českom Krumlove: youtu.be/rgd2jbln6F0

Videoreportáž z 8. SBMaO Slovenska v Banskej Bystrici 25.7.2015 : youtu.be/ZVGecfYEfDg