O nás

Kremnický banícky spolok je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podporovať obnovovanie, udržiavanie a rozvíjanie baníckych zvykov a tradícií.


 

 

Realizujeme  kultúrno-spoločenské podujatia zamerané predovšetkým na  rozvíjanie a šírenie poznatkov o baníctve, hlavne o Kremnici a blízkom okolí. Každoročne od vzniku spolku organizujeme pietnu spomienku obetiam banského nešťastia v Šturci, súčasťou ktorej je ekumenická bohoslužba pri pamätníku týchto obetí a slávnosný šachtág.

 

 

Organizujeme besedy pre verejnosť s cieľom propagácie kremnického baníckeho regiónu a  priblíženie niektorých zaujímavých udalostí z histórie baníctva v bývalom slobodnom kráľovskom a hlavnom banskom meste.

 

 

Podieľame sa na publikačnej činnosti so zameraním na históriu a súčasný stav kremnického baníckeho regiónu, predovšetkým v časopise Montanrevue. 

 

 

Aktívne sa zúčastňujeme na akciách mimo regiónu Kremnice so zameraním na banícke zvyky a tradície, a tak propagujeme banícku históriu mesta Kremnica. Tento rok sme úspešne reprezentovali naše mesto na 6. stretnutí banských miest a obcí Slovenska, kde zástupcovia mesta prevzali štafetu na 7. stretnutie, ktoré sa bude konať u nás. V súvislosti s touto akciou o nás napísali: 

 

 

 

Na prekvapenie sa vynikajúco v Košiciach prezentovala Kremnica, nielen veľkou účasťou v sprievode, ale aj ukážkou razenia mincí a vynikajúcim dychovým súborom Minciar. Trasa sprievodu bola síce krátka, ale viedla však cez krásne historické námestie Košíc...... (JUDr. Dušan Vilim, výkonný tajomník združenia, Montanrevue 4/2013)

 

 

Členom nášho spolku sa môže stať každý, ktorý súhlasí so stanovami a cieľmi združenia a pošle vyplnenú prihlášku na adresu spolku. Prihlášku schvaľuje výbor spolku. Členské na rok 2017 je 12€. Prihlaška na stiahnutie: Prihláška za člena 2020.pdf (172433)

 


Slávnostné stuhy z akcií, na ktorých sme sa zúčastnili ako členovia spolku aj ako občania bývalého slobodného kráľovského a hlavného banského mesta.