Výbor spolku                     (od 29.03.2019)

 

Ing. Dušan Roob

predseda, štatutárny orgán

 

Mgr. Richard Horváth

podpredseda, štatutárny orgán

 

Ing. Demeter Gacov

podpredseda

 

Ing. Ivana Horváthová

tajomník

 

Miroslav Weiss

hospodár

 

Rudolf Gretsch

člen výboru

 

Jozef Daubner

člen výboru

 

 

 

Revízna komisia:

 

Ing. Peter Ďurčo       - predseda komisie

Ing. Igor Sivoš          - člen komisie

Ivan Čillík                  člen komisie