Výbor spolku                     (od 26.08.2021)

 

Ing. Dušan Roob

predseda, štatutárny orgán

 

Mgr. Richard Horváth

prvý podpredseda, štatutárny orgán

 

Rudolf Gretsch

druhý podpredseda

 

Ing. Ivana Horváthová

tajomník

 

Simona Holicová

hospodár

 

Zuzana Vozárová

člen výboru

 

Miroslav Weiss

člen výboru

 

 

 

Revízna komisia:

 

Ing. Peter Ďurčo       - predseda komisie

Ing. Igor Sivoš          - člen komisie

Ivan Čillík                  člen komisie