Čestní členovia spolku           

stav k 12.1.2018

Por.č. Titul Meno Priezvisko Dátum prijatia
1 MUDr. Andrej Sitár 18.5.2013
2 Ing. Milan  Augustín 18.5.2013
3 Mgr. Ing. Alexander Ferenčík 12.1.2018
4 Mgr. Marián Krajč 12.1.2018
5 Mgr. Jozef Pacek 12.1.2018
6        
7        
8