Čestní členovia spolku           

stav k 24.11.2022

Por.č. Titul Meno Priezvisko Dátum prijatia
1. MUDr. Andrej Sitár 18.5.2013
2. Ing. Milan  Augustín 18.5.2013
3. Mgr. Ing. Alexander Ferenčík 12.1.2018
4. Mgr. Marián Krajč 12.1.2018
5. Mgr. Jozef Pacek 12.1.2018
6.   Kristián Boldiš 24.11.2022
7.   Juraj Grellneth 24.11.2022
8.