Kronika

 

            V tejto časti Vás chceme informovať o akciách nášho spolku od jeho založenia až do konca roku 2018.  Naše aktivity v roku 2019 nájdete v časti "Kalendár" alebo "Činnosť spolku" a  budeme ho postupne dopĺňať, aby ste mali pravidelný a aktuálny prísun informácií o tom ako sa nám darí napĺňať ciele nášho občianskeho združenia.

        Naše tematicko - informačné stretnutia si pozrite v časti Besedy.

 

ZDAR BOH!