Kronika

 

            V tejto časti Vás chceme informovať o akciách nášho spolku od jeho založenia až do konca roku 2016.  Naše aktivity v roku 2017 nájdete v časti "Kalendár" alebo "Činnosť spolku" a  budeme ho postupne dopĺňať, aby ste mali pravidelný a aktuálny prísun informácií o tom ako sa nám darí napĺňať ciele nášho občianskeho združenia.

 

 

ZDAR BOH!