Rok 2017

05.10. 2017  Geologická vychádzka so žiakmi zo Základnej školy na Angyalovej ulici

V Novej škole – prírodoveda objavovaním a vlastnou skúsenosťou.

    Žiak má veci objavovať,  prežívať z toho radosť, osvojiť si učivo na základe vlastnej skúsenosti, tým sú poznatky trvácnejšie a učenie je pútavé a zábavné. Chceme, aby sa žiak učil prírodovedu  riešením  problémov, bádaním, experimentovaním, vlastným objavovaním. Cez objavovanie okolitej prírody –  v Kremnických horách prostredníctvom jednoduchých výskumných metód priamo v praxi, v prírode, aby  žiaci nadobudli  vedomosti aktívnou činnosťou  pod vedením odborníkov  z oblasti prírodných vied – banských inžinierov. A tak sme sa vybrali objavovať.... na lesnatý vrch Šturec. Najprv v areáli šachty Ludovika sme sa porozprávali so zamestnancom banského múzea Štôlňa Andrej – Patrikom Roobom, ktorý nám ukázal vzorky minerálov. Žiaci si vzácne informácie zapísali do svojich zošitkov malých bádateľov. Naša objavná cesta viedla ďalej lesnatým územím Šturca priamo do lomu. Išli sme pod odborným dohľadom aj členov Kremnického baníckeho spolku v Kremnici – Ing. Ivany Horváthovej a Mgr. Richarda Horvátha. Priamo v lome hľadali, skúmali nájdené horniny, diskutovali o nich so všetkými troma odborníkmi. Podľa vyjadrenia detí, ich zápalu v hľadaní, poznávaní bolo vyučovanie veľmi pútavé, dynamické, praktické, ale aj zábavné.  Následne v škole budeme robiť výstavku nájdených „ pokladov“, porovnávať ich so vzorkami zo sady minerálov, opäť pod dohľadom rodiča – geológa a dobrovoľníka – banského inžiniera.

    Učiť prírodovedu inovatívne a hlavne prepojiť ju s reálnym životom, využívať  množstvo nových učebných pomôcok, podporujúcich učenie sa vlastnou skúsenosťou môžeme aj vďaka Nadácii Slovenskej sporiteľne, ktorá vyhlásila I. ročník grantového programu Inovatívna základná škola 2017. Naša škola sa uchádzala o grant v oblasti podpory : inovatívne metódy vyučovania, v ktorom sme boli úspešní.

 

                                                                                      Mgr. Jana Babjaková

                                                                                      zástupkyňa riaditeľa školy

                                                                                      Základná škola, Angyalova ulica 

22. júl  2017  Kremnický banícky deň

SPRIEVOD cez historické centrum mesta, sobota 22.7.2017.  Zoradili sme sa pred budovou Slovenskej sporiteľne na dolnom konci pešej zóny, odkiaľ sme prešli popod Dolnú bránu na Štefánikovo námestie.
 
Sv. banícka omša v kostole sv. Františka v Kremnici začala o 17:00 hod. Jozef Daubner a Ľubomír Roob miništrovali, prvé čítanie predniesla Jana Daubnerová, druhé čítanie Ivana Horváthová, zástavu počas omše držal Daniel Ďurian.
 
Po omši sprievod pokračoval až na "tancpľac"  pri šachte Ludovika, kde sa do rána konal Anna bál.
 

10. jún  2017  Vyhniansky Trnád, Vyhne

 

        Ako každý rok, aj tento krát akcia začala sprievodom o 14:00 od autobusovej zastávky, ako miestny hovoria od Slaných, a išli sme smerom k portálu štôlne Antona Paduánskeho. O 14:30 začala banícka omša. Potom sme si posedeli pri guláši. Po dobrom občerstvení začal dôležitý "handel". Ako vidíte, na obrázku práve prebieha vyjednávanie medzi Vyhňami a Kremnicou o vykúpenie Kremničanky do vyhnianskeho baníckeho spolku Eisenbach.

        Fotografie si môžete pozrieť na facebook-u oz Kerling.

 

3. jún  2017  Pietna spomienka Šturec

        Sprievod začal o 15:00 pred šachtou Ferdinand, pokračoval tradične po Banskej ceste, kde sme sa na chvíľku zastavili pri kríži, aby sme sa pomodlili za baníkov a zapálili sviečku. Pri mohyle vedľa prepadliska Šturec sa konala ekumenická boslužba. Potom sme k mohyle položili kyticu kvetov a pohostili všetkých prítomných tradičnou baníckou jauzňou. Na tancpľaci sa podávali pečené kurence (za finančný príspevok mesta Kremnica) a dobré koláče, ktoré napiekli naše ženy. O 18:00 začal Anna bál. Zábava trvala až do piatej do rána. 

ďalšie fotografie na stránke: www.ivancillik.eu/85955-sturec-2017-pietna-spomienka

27. máj  2017  VI. Ľubietovský banícky deň, Ľubietová

 

Prečítajte si článok a pozrite si video i fotografie zo 6. baníckeho dňa v Ľubietovej. 

bbonline.sk/fotovideo-lubietova-hostila-banicky-a-hutnicky-den/

 

19. - 21. máj  2017  10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, Nová Baňa

        V piatok 19.5.2017 sa piati členovia mášho spolku prešli po náučnok chodníku Zvonička aj so sprievodcom z miestneho informačného centra. Poobede sa konalo prijatie čestných hostí a zástupcov delegácii primátorom mesta Nová Baňa. Za náš spolok sa stretnutia zúčastili Dušan Roob (predseda spolku) a Richard Horvárh (podpredseda spolku). Večer sa niekoľko našich členov zúčastnilo šachtágu, ktorý sa konal v novej budove mestskej tržnice. V sobotu sa program začal ekumenickou bohoslužbou v kostole narodenia Panny Márie. Potom sa od kostola pohol slávnostný sprievod smerom do centra mesta. Na námestí sa konal oficiálny program stretnutia banských miest a obcí. Po príhovore primátora mesta Nová Baňa sa udeľovali vyznameniania Ministra hospodárstva za udržiavanie baníckych tradícií. Jedno z týchto vyznamenaní dostal aj Dušan Roob, predseda nášho spolku. Všetci mu k tomuto vyznamenaniu blahoželáme. Až do odchodu sme sa všetci zabávali pri bohatom kultúrnom programe. V nedeľu sa traja členovia násho spolku zúčastnili fakultatívneho výletu do bývalého slobodného kráľovského mesta Pukanec, Najprv nás prijal starosta obce, potom sme si navštívili miestne banícke múzeum, prešli sme sa náučným baníckym chodníkom. Ďakujeme aj za bohaté občerstvenie.
 

Primátori banských miest na čele slávnostného sprievodu

(Druhý zľava Mgr. Ing. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica)

Členovia Kremnického baníckeho spolku v slávnostnom sprievode. V pozadí kostol narodenia Panny Márie, kde sa konala ekumenická bohoslužba.

22. marec  2017  8. Rudnobanský šachtág Hodruša Hámre

        Dňa 22.3.2017 sa členovia Kremnického baníckeho spolku zúčastnili na 9. rudnobanskom – jozefovskom šachtágu, ktorý sa konal v rezorte Salamandra v Hodruši Hámroch. Tento rok sa šachtág konal v Apres ski bare na hornom hodrušskom tajchu hneď vedľa bane Rozálka -  pri lyžiarskom vleku. Ako to na šachtágu vždy býva, dobre sme sa zabavili, tentokrát na vtipoch Richarda Kaňu, a zaspievali sme si.

12. január  2017  Novoročné prijatie u prezidenta SR

 
    
        Delegáciu zástupcov Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a jeho partnerov tento rok prijal prezident SR Andrej Kiska. Novoročného prijatia u prezidenta SR sa za náš spolok zúčastnili Ing. Dušan Roob (predseda spolku) a Juraj Grellneth (najstarší člen spolku).