Rok 2015

3.4.2015 Veľký Piatok stráženie Božieho hrobu

Minulý rok sme zahájili stráženie Božieho hrobu na Veľký piatok o 17:00 hod. v loretánskej kaplnke. Prítomnosť baníkov na bohoslužbách bola spojená so slávením veľkých cirkevných sviatkov počas vianočných a veľkonočných bohoslužieb. V niektorých mestách to boli baníci v aušusníckych uniformách držiaci v rukách zapálené sviečky. V udržaní tohto zvyku chceme pokračovať aj tento rok.

 

     Na Veľký Piatok tohto roku sme strážili Boží hrob od 17:00 do 19:00.  Šesť členov nášho spolku sa striedalo v 20 - minútových intervaloch. Pôvodne mali baníci slávnostné uniformy opásané remeňom, na ktorom visela šabľa. Baníci na fotografii držia v rukách kremnické fokoše. 

8.2.2015 Výlet na Geografický stred Európy

    Členovia Kremnického baníckeho spolku s rodinami si boli v sobotu 28.2.2015 pozrieť Geografický stred Európy pri obci Kremnické Bane. Vyrazili sme o 7:50 autobusom z Kremnice. Vystúpili sme na Kremnických Baniach pri moste a odtiaľ sme pokračovali pešo popri hlavnej ceste smerujúcej do vedľajšej obce Krahule. Predierali sme na hustou hmlou, cesta pod nohami bola pokrytá jemnou vrstvou námrazy. Trošku premrznutí, ale bez nehody sme sa po pol hodine chôdze dostali k cieľu. Po spoločnej fotke pri informačnom paneli, nás na Geografickom strede Európy srdečne privítal starosta obce Kremnické bane, pán Juraj Vozár. Kapucín z neďalekého kláštora nám umožnil prehliadku kostola sv. Jána Krstiteľa, ktorý bol už v dávnej minulosti symbolom spolupatričnosti obyvateľov piatich okolitých obcí. História jeho vzniku je spojená s baníckou činnosťou v tejto lokalite. V súčasnosti je v správe rehole bratov kapucínov. Vo vnútri kostola sa nachádza oltár, po bokoch ktorého sú sochy baníkov v slávnostných aušusníckych uniformách (biela blúza so zlatými gombíkmi, červené nohavice, na nohách čierne čižmy, kožená zástera - ošliador otočená smerom na zadok). V strede nad oltárom je umiestnený banícky znak - prekrížené kladivko a želiezko. 

    Od kostola sv. Jána sme vyrazili smerom k obci Kremnické Bane a urobili sme si krátku prestávku na obecnom úrade. Starosta obce nás v mrazivom počasí na chvíľku prichýlil. Zohriali sme sa, posilnili sme sa z vlastných zásob, vypili sme kávičku od starostu, pospomínali sme na „staršie dobré časy“. Po rozlúčke sme pokračovali smerom k Detskej ozdravovni a popri šachte Ludovika sme sa vrátili naspäť do Kremnice. Pred koncom nášho výletu sme sa na chvíľku zastavili pri šachte Mária a urobili si spoločnú fotku pri tabuli, ktorú sme osadili počas brigády.

2.2.2015 Prijatie u predsedu NR SR Petra Pellegriniho

 

 Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini prijal dnes delegáciu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Zástupcovia baníkov 10 členských spolkov z 29 na Slovensku, poďakovali predsedovi parlamentu P. Pellegrinimu, podpredsedovi parlamentu M. Čížovi a ministrovi hospodárstva SR P. Pavlisovi za možnosť stretnúť sa na pôde NR SR. Delegáciu baníkov a kamenárov dopĺňali zástupcovia Sdružení horníckych a hutníckych spolku Českej republiky, primátorka mesta B. Štiavnica Nadežda Babiaková, primátor mesta Handlová Rudolf Podoba a primátor mesta Banská Bystrica Ján Snopko.
   
     Peter Pellegrini vo svojom príhovore poukázal na postavenie baníkov v spoločnosti, pripomenul minulosť a možnosti slovenského baníctva v súčasnej neľahkej ekonomickej situácii. „Prijali sme vás pri príležitosti 10. výročia podpísania základných listín baníckych spolkov a cechov Slovenska a chceme vám aj takto vyjadriť vďaku za doterajšiu prácu, vynaloženú energiu a chuť pracovať v baníctve. Verím, že aj v nasledujúcom období získate veľa nových kolegov. Mám ešte v živej pamäti, ako som minulý rok preskakoval zo suda povestnú kožu v Banskej Bystrici ešte ako minister školstva, vedy, výskumu a športu a bol som potom prijatý do spolku baníctva,“ uviedol predseda parlamentu P. Pellegrini a dodal, že sa cíti ako jeden z nich a baníci v ňom majú podporu. „Som rád, že spolu s kolegami môžem byť dnes spolu s vami na pôde zákonodarného zboru Slovenskej republiky,“ povedal predseda parlamentu na záver svojho príhovoru.
   
     Prítomní hostia poďakovali predstaviteľom slovenského parlamentu za prijatie a predsedovi P. Pellegrinimu odovzdali darčeky s baníckou tématikou a pozvánky na významné banícke podujatia v roku 2015. Na záver pracovník informačného centra Ľ. Adamišin ukázal hosťom so sprievodným komentárom priestory parlamentu, vrátane rokovacej sály.

 

text prevzatý z: www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=53427

 

        Kremnický banícky spolok zastupovali: podpredseda spolku Mgr. Richard Horváth a  člen vyznamenaný čestným odznakom ministra hospodárstva SR "Za zachovávanie tradícií" Jozef Krieger