Rok 2013

 

24. 12.2013, Kremnica   Polnočná omša

        Tento rok to bolo už po druhý krát, čo sme sa pokúsili o obnovenie baníckych tradícií na polnočnej omši v bývalom slobodnom kráľovskom a hlavnom banskom meste. Starší obyvatelia Kremnice si spomenuli, že to nevideli od roku 1964 a popriali nám veľa šťastia do budúcnosti.

        Členovia spolku sa o 23:30 stretli na fare s pánom farárom, kastelánom a miništrantami a spolu v sprievode  išli do kostola sv. Kataríny v hradnom areáli. Do začiatia omše stáli členovia spolku pred vstupom do kostola v dvoch radoch a v slávnostných baníckych uniformách vítali prichádzajúcich občanov. Presne o  24:00 sa všetci znova zoradili a baníci odprevadili pána farára s malým Ježiškom na rukách až k oltáru. 

 

25.10.2013  Osobnosti mesta pochované na kremnickom cintoríne

        Stretli sme sa o 16:45 pri dome smútku a v predvečer Všech svätých sme si spomenuli na osobnosti pôsobiace v meste Kremnica. Pristavili sme sa pri hroboch Pavla Križku, Gustáva Kazimíra Zechentera Laskomerského, Aurela Lehotského. Pri každom hrobe nám pani Darina Salátová povedala niekoľko slov o živote a práci týchto osobností a pán Ladislav Fusko zapálil sviečku. Nakoniec sme sa zastavili pri hrobe kremnického montanistu Bedricha Gayera, ktorého náhrobný kameň dal vyhotoviť Kremnický banícky spolok.

                                                                                              

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Ďakujeme Darine Salátovej za prednášku.

 

Brigáda - 5.10.2013  Montáž stojanov na informačnú tabuľu pri šachtách Klinger a Mária

            Pri šachtách Klinger a Mária sa kedysi nachádzali tabule s ich označením. Obidve sa našli zapadnuté v blate. Náš predseda ich očistil a v sobotu 5. októbra 2013 sa zišlo 17 členov Kremnického baníckeho spolku, aby do zeme osadili kovové konštrukcie, na ktoré budú potom tieto tabule upevnené. Brigádnici sa rozdelili do dvoch skupín. Jedna čisto mužská skupina sa vybrala ku "Klingerke", ostatní išli k Mária šachte. 

            Z vrcholu Šturca môžeme ku Klingerke zísť východným strmým svahom po lesnej ceste alebo od šachty Ludovika odbočíme na križovatke pred klopačkou smerom doľava. Zložité geologicko-tektonické pomery v Šturci a časté zavaľovanie dobývok nútili baníkov hľadať rudu aj v priľahlých priestoroch Šturca. Toto sa malo zabezpečiť aj otvárkou šachty Klinger, ktorá nebola jediná pre tento účel. 

            Existencia šachty Mária je písomne potvrdená už v roku 1535. Na ťažbu a technické účely sa využívala až do roku 1992, kedy bolo "pochované" baníctvo na celom Slovensku. Cez túto šachtu boli dobývané hlavne žili Schramen a Schindler. Správna budova tejto šachty bola v Klopačke.

            Obidve šachty sú súčasťou Náučného chodníka po stopách banskej činnosti, o ktorý sa "stará" občianske združenie Kalvária. 

 

                               

 

   Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc.

                               Zdar Boh!

 

Fotky si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

 

27.7.2013, Kremnica   Banícky deň 

        V roku 2009 Kremnický banícky spolok obnovil tradíciu konania osláv dňa baníkov, ktoré sa v Kremnici každoročne konali na Annu. Aj tento rok sa konal Banícky deň, v sobotu po Anne. Členovia spolku spolu s pozvanými hosťami a pánom farárom sa zišli na dolnom konci pešej zóny. Sprievod na čele s dychovkou sa pohol o 15:30 po pešej zóne, pokračoval na Štefánikovo námestie a vrchnou bránou na Zámockom námestí vstúpil do hradného areálu. V kostole sv. Kataríny sa odslúžila banícka omša. Miništrovanie, prvé aj druhé čítanie uskutočnili členovia spolku v baníckych uniformách. Vpredu stál baník s našou zástavou a horeli dva kahance. Našim najvýznamnejším hosťom bol Ing. Rudolf Šembera, hlavný štátny radca MH SR.

        Mrzí nás ale to, že sme museli všetci aj s pozvanými hosťami hodinu čakať pred kostolom, pretože nám pracovníčka múzea nedovolila vstúpiť dnu o 16:00, tak ako bola akcia ohlásená.

        Ďakujeme všetkým, ktorý nás v tento deň podporili svojou účasťou v sprievode aj na omši, zvlášť zástupcov jednotlivých spolkov a cechov a kremnickej dychovke Minciar.

        Fotografie si môžete pozrieť:    https://www.ivancillik.eu/36418-kremnica-den-banikov-2


 

7. - 9.6.2013, Košice  6. stretnutie banských miest a obcí Slovenska 

        Našou najdôležitejšou výjazdovou akciou tohto roku bolo 6. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, ktoré bolo zároveň aj 15. európskym stretnutím banských miest a obcí.  Tohto stretnutia sa okrem 20 členov nášho spolku, zúčastnili aj zástupcovia mesta, kremnická dychovka Minciar, zamestnanci IC Kremnica a členovia OZ Cremnicium. Hneď v prvý deň popoludní vystúpila dychovka Minciar na pešej zóne v parku pri Hurbanovej veži za podpory členov nášho spolku v slávnostných baníckych uniformách.  Večer sme sa všetci v Spoločenskom pavilóne zúčastnili šachtágu. Druhý deň sa začal  omšou v dóme sv. Alžbety. Presne na poludnie dychovka Minciar vystúpila pri plavárni na pivných slávnostiach. Samozrejme, že sme ich tam znovu prišli podporiť, tenktokrát aj s tancom. Kremnické strigy, razič mincí a zamestnanci IC Kremnica propagovali naše bývalé slobodné kráľovské a hlavné banské mesto celý deň na pešej zóne pri Hurbanovej veži. Večer sme sa všetci zúčastnili slávnostného sprievodu cez pešiu zónu na čele so zástavou Kremnického baníckeho spolku a znakom mesta. Po našom zvolaní "Kremnica zdraví Košice" nás miestni občania vítali pokrikom "Košice zdravia Kremnicu". Po slávnostnom sprievode nasledovali príhovory a udeľovanie cien. Medzi ocenenými bol aj člen nášho spolku a skvelý fotograf Ivan Čillík. Nakoniec zástupca primátorky Igor Kríž prevzal z rúk viceprimátora Košíc Jána Jakubova štafetu organizácie 7. stretnutia banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa v auguste 2014 uskutoční v Kremnici. O tejto udalosti si môžete prečítať aj krátky text v Kremnických novinách zo dňa 13.6.2013 a v Montanrevue 4/2013 na strane 4.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentovanie a propagáciu mesta Kremnica.

Zdar Boh!

 

18.5.2013, Kremnica    Spomienková slávnosť pri príležitosti 570. výročia banského nešťastia v Šturci    

        Dňa 18.5.2013 sa uskutočnila v Kremnici pri príležitosti 570. výročia banského nešťastia v Šturci spomienková slávnosť. Z mála dochovaných archívnych záznamov sa jedná o najväčšie banské nešťastie v stredoslovenskej banskej oblasti. Všetci zúčastnení sa zišli pred šachtou Ferdinand, kde sa zoradili do sprievodu, ktorý sa o 15:00 pohol smerom k prepadlisku Šturc cez Banskú cestu. Na čele sprievodu išli baníci nesúci zástavy, za nimi katolícky aj evanjelický farár, potom člen Kremnického baníckeho spolku s klopačkou. Za ním sa zoradili členovia spolkov v uniformách a nakoniec všetci ostatní. Sprievod sa počas cesty zastavil pri kríži oproti drviču, kde obidvaja farári položili kvety. Odtiaľ sme pokračovali k miestu banského nešťastia k prepadlisku Šturc.

        Po sprievode sa na mieste nešťastia konala ekumenická bohoslužba. Po skončení bohoslužby sa prítomní presunuli k pamätníku banských obetí, kde členovia spolkov položili biele ruže a zapálili kahanec. Ku všetkým sa prihovoril predseda Kremnického baníckeho spolku Ing. Dušan Roob. Potom s príhovorom vystúpil primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba, mesta, ktorého podobná tragédia postihla v nedávnej minulosti. Pred odchodom boli všetci pohostení tradičným baníckym jedlom "jauzňou". 

        Spomienková slávnosť bola ukončená v priestoroch šachty Ľudovika, kde na zúčastnených čakalo pohostenie spojené so šachtágom. Obyvatelia Kremnice tak mali možnosť vidieť tradičnú banícku zábavu vychádzajúcu z baníckej akademickej tradície. 

        Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorý túto slávnosť svojou účasťou podporili, zvlášť zástupcov jednotlivých cechov, starostom obcí ako aj poslancom mestského zastupiteľstva.

        Fotografie si môžete pozrieť aj na tejto webovej adrese:  https://www.ivancillik.eu/33712-sachtag-2013-kremnica-ludovika-sachta

  
 

27.4.2013,Špania Dolina     8. výročie otvorenia banského náučného chodníka

        Všetci sme sa stretli o desiatej pred klopačkou. Po krátkom príhovore majstra Baníckeho bratstva Herrengrund organizátori rozdelili účastníkov do troch skupín. Prvá skupina  si vybrala turistiku a spolu so sprievodcom Ing. Scholtzom prešla celý banský náučný chodník s podrobným výkladom histórie baníctva v Španej Doline. Počas pochodu na nás dával pozor aj richtár obce. Banský náučný chodník má malý, stredný a veľký okruh. My sme prešli malý okruh, ktorý má 10 zastavení: Denná-cisárska štôlňa, Špaňodolinská banícka architektúra, štôlňa Fajtlová, banský vodovod, halda šachty Maximilián, šachta Maximilián, šachta Ludovika, stupa šachty Ludovika, Hurtica, Boží hrob.

        Druhá skupina odišla s majstrom bratstva MUDr. Andrejom Sitárom do baníckeho múzea na mestskom úrade. Skupina sa pohla cez námestie, v jeho strede bola krátka prednáška o vzniku Španej Doliny a jej význame v histórii Európy a Slovenska. Majster Sitár nám vysvetlil veľkosť ťažby počas histórie. Začiatok vraj siaha až do obdobia neolitu. Po tomto úvode sa skupina presunula k budove, kde je múzeum Baníckeho bratstva Herrengrund. Tu sa uskutočnila prehliadka zasadacej miestnosti bratstva a múzea, ktoré  sa nachádza hneď vedľa. Po prehliadke múzea sa potom vybrali na krátku  vychádzku smerom k šachte Ludovika.

        V tretej skupine boli účastníci, ktorí už videli múzeum aj náučný chodník a išli hneď k šachte Ludovika v sprievode PhDr. Viliama Führherra okolo kostola s krátkym výkladom histórie.

Nakoniec sme sa všetci zišli pri šachte Ludovika,  kde nás najprv čakalo „odpadové hospodárstvo“ a naliali nás minerálkou tesne pred odpadnutím a potom sme pokračovali k ukážkam ťažby medi v praveku.

     Počasie bolo nádherné a hostitelia boli skvelí!  Ďakujeme.

 

ZDAR BOH!

 

 

 

 

Beseda - 12.2.2013  Voda - pomocník aj nepriateľ baníka

 

            Stretli sme sa v klubovni na farskom úrade o 17:00. Pán Ing. Oliver Finka nám porozprával o tom ako voda baníkom pomáha, ale je aj nebezpečná pri ich práci v podzemí. Spomenul aj Turčekovský vodovod a odvodňovacie štôlne. Premietol nám veľa zaujímavých obrázkov.

            Po prednáške sa rozvinula zaujímavá diskusia o všeličom z baníctva v Kremnici. Tí skôr narodení nám porozprávali zábavné príhody zo života kremnických baníkov. Na besede bolo prítomných 20 osôb, z toho 16 členov spolku. 
 

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Ďakujeme Ing. Oliverovi Finkovi za prednášku.

 

Beseda - 15.1.2013  História baníctva v Kremnici

            Stretli sme sa v klubovni na farskom úrade o 17:00. Pán Ing. Oliver Finka nám porozprával o počiatkoch baníckej činnosti mesta Kremnica, spomenul aj fakty a vlastné úvahy, ktoré neboli nikde publikované. Vysvetlil nám dve teórie na zistenie počiatkov baníckej činnosti: tá prvá je založená na výpočte podľa úbytku materiálu v Šturci, tá druhá používa výpočet na základe dĺžky vyrazených dedičných štôlní. Oponoval tak Michalovi  Matunákovi, ktorý sa držal faktu, že baníctvo začalo v Kremnici v roku pridelenia listiny mestských výsad – 1328 a vo svojom diele označil uvedené teórie ako omyly o pôvode Kremnice.

            Po prednáške sa rozvinula zaujímavá diskusia o tom, či v Kremnici boli alebo neboli Kelti a samozrejme aj o ostatných historických faktoch. Každý prispel tým, čo vedel z histórie Kremnice. Na besede bolo prítomných 23 osôb, z toho 18 členov spolku.

Ďakujeme všetkým zúčastneným.