Besedy

23.3.2017  Život baníka - podnikový časopis Rudných baní n.p. Kremnica

 

        Zišli sme sa v pekné štvrtkové popoludnie v klubovni na katolíckej fare. Časopis Život baníka najprv stručne predstavila Ivana Horváthová, premietla niekoľko zaujímavých  informácií a obrázkov. Potom dostal slovo bývalý šéfredaktor časopisu Juraj Grellneth, ktorý nám porozprával veľa zaujímavých detailov o príprave a vydávaní článkov. Okrem toho sme si mohli výtlačky časopisu aj pozrieť, pretože p. Grellneth  ich pre túto príležitosť požičal z archívu v B.Štiavnici.

Ďalšie obrázky: www.ivancillik.eu/83737-beseda-zivot-banika-podnikovy-casopis-rudnych-bani-n-p-kremnica-s-jeho-byvalym-sefredatorom-jurajom-grelnethom

V poslednom čísle časopisu Montanrevue  (jún  2/2017)  vyšiel článok -   "Beseda na tému: Život baníka, podnikový časopis Rudných baní n.p. Kremnica."  Celý text si môžete prečítať aj na našej stránke v časti:  Publikácie a články.
 

 

 

4.4.2014  Spoznávanie kremnických hlbín - trochu inak 

            V piatok večer sa pred kláštorom sv. Františka z Assissi zišlo 30 členov nášho spolku a ich rodinných príslušníkov, aby si prezreli "podzemné priestory" nazývané aj katakomby. Prehliadka začala v Loretánskej kaplnke pochádzajúcej z roku 1758. Pán farár nám porozprával o jej vzniku prestavaním z pôvodného gotického domu a o význame slova "loretánska" - typ kaplnky napodobňujúci loretu - svätú chatrč Panny Márie. Pokračovali sme do kostola sv. Františka z Assissi, ktorý je funkčne spojený s kaplnkou. Kostol je od roku 2006 v rekonštrukcii a je v súčasnosti farským kostolom. Odtiaľ sme pokračovali do priestorov kláštora. V roku 1949 počas vlády komunistov boli františkáni vysťahovaní a kláštor ostal opustený. Keď skupinka prechádzala okolo átria, nazývaného aj rajský dvor, tí skôr narodení si spomenuli, ako boli na tomto mieste na kope nahádzané vzácne knihy z kláštornej knižnice. Po prechode dlhými chodbami popri malých izbách, kde bývali mnísi sme sa dostali do miestnosti, na ktorú si niektorí z prítomných pamätali ako na miestne kino a divadlo. Po prehliadke kláštora sme zostúpili dole na zadný dvor, kde nám pán farár ukázal budovu sýpkypristavanú za kaplnkou, kde by mala byť po rekonštrukcii zriadená pamätná izba. Nakoniec sme zostúpili do podzemia  - do katakomb. Sú to priestory kresťanského pohrebiska pod kostolom sv. Františka, kde boli pochovávaní cirkevní hodnostári. Hroby boli v čase komunizmu vyrabované, dnes tu zostali už len prázdne "diery". 

    Fotografie si môžete pozrieť v našej gal érii.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Ďakujeme dôstojnému pánovi farárovi za prehliadku kláštora a katakomb.

 


Zdar Boh!

21.2.2014  Spoznávanie kremnických hlbín

 

        Večerného fárania do banského múzea Andrej štôlňa sa zúčastnilo 18 členov spolku a ich rodinných príslušníkov. Ďakujeme predsedovi nášho spolku za skvelý výklad z baníckej histórie v oblasti Šturca a možnosť nazrieť aj do banských diel kam bežný turisti nechodia. Videli sme aj časť objavenej starej dobývky zo 16. storočia, ktorá sa pripavuje na sprístupnenie. Po namáhavej chôdzi banskými chodbami sme si posedeli v oddychovej miestnosti pre baníkov a ochutnali chlebíky s masťou a cibuľkou. Fotografie z fárania sú umiestnené v fotogalérii.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Ďakujeme Dušanovi Roobovi za prehliadku múzea.

Zdar Boh!

 

 

25.10.2013  Osobnosti mesta pochované na kremnickom cintoríne

        Stretli sme sa o 16:45 pri dome smútku a v predvečer Všech svätých sme si spomenuli na osobnosti pôsobiace v meste Kremnica. Pristavili sme sa pri hroboch Pavla Križku, Gustáva Kazimíra Zechentera Laskomerského, Aurela Lehotského. Pri každom hrobe nám pani Darina Salátová povedala niekoľko slov o živote a práci týchto osobností a pán Ladislav Fusko zapálil sviečku. Nakoniec sme sa zastavili pri hrobe kremnického montanistu Bedricha Gayera, ktorého náhrobný kameň dal vyhotoviť Kremnický banícky spolok.

                                                                                              

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Ďakujeme Darine Salátovej za prednášku.

14.3.2013    Stopy po banskej činnosti v Kremnici a okolí

    Už po tretí krát sme sa stretli v klubovni na farskom úrade na Štefánikovom námestí.

                                                                             

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Ďakujeme Ing. Oliverovi Finkovi za prednášku.

12.2.2013  Voda - pomocník aj nepriateľ baníka

 

            Stretli sme sa v klubovni na farskom úrade o 17:00. Pán Ing. Oliver Finka nám porozprával o tom ako voda baníkom pomáha, ale je aj nebezpečná pri ich práci v podzemí. Spomenul aj Turčekovský vodovod a odvodňovacie štôlne. Premietol nám veľa zaujímavých obrázkov.

            Po prednáške sa rozvinula zaujímavá diskusia o všeličom z baníctva v Kremnici. Tí skôr narodení nám porozprávali zábavné príhody zo života kremnických baníkov. Na besede bolo prítomných 20 osôb, z toho 16 členov spolku. 
 

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Ďakujeme Ing. Oliverovi Finkovi za prednášku.

15.1.2013  História baníctva v Kremnici

            Stretli sme sa v klubovni na farskom úrade o 17:00. Pán Ing. Oliver Finka nám porozprával o počiatkoch baníckej činnosti mesta Kremnica, spomenul aj fakty a vlastné úvahy, ktoré neboli nikde publikované. Vysvetlil nám dve teórie na zistenie počiatkov baníckej činnosti: tá prvá je založená na výpočte podľa úbytku materiálu v Šturci, tá druhá používa výpočet na základe dĺžky vyrazených dedičných štôlní. Oponoval tak Michalovi  Matunákovi, ktorý sa držal faktu, že baníctvo začalo v Kremnici v roku pridelenia listiny mestských výsad – 1328 a vo svojom diele označil uvedené teórie ako omyly o pôvode Kremnice.

            Po prednáške sa rozvinula zaujímavá diskusia o tom, či v Kremnici boli alebo neboli Kelti a samozrejme aj o ostatných historických faktoch. Každý prispel tým, čo vedel z histórie Kremnice. Na besede bolo prítomných 23 osôb, z toho 18 členov spolku.

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Ďakujeme Ing. Oliverovi Finkovi za prednášku.