Z dejín Kremnice....

31.01.2014 17:28

Vo štvrtok 6.2.2014 o 16:00 hod. v priestoroch čitárne knižnice Jána Kollára  Daniel Haas Kianička prednášal na tému: Z dejín Kremnice.... Téma prednášky bola Hygiena v Kremnici, rozdelená do troch častí: hygienické zariadenia v domácnosti, mestské kúpele a vodovody.  Ani táto téma sa nezaobišla bez zmienky o baníctve. Bol spomenutý napríklad testament hutmanského majstra Jána Felderera, testament banského radcu Freiseisena z roku 1603, ďalej tažiar Klaus Lemel, ktorý si na nejaký čas prenajal mestské kúpele, dokonca aj Turčekovký vodovod privádzajúci vodu na banské mlyny vo Zvolenskej doline a slúžiaci celému mestu. Za náš spolok sa besedy zúčastnili dva členovia.