Medzinárodná konferencia

11.06.2017 15:11

Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte. 

 

 

    Medzinárodná konferencia sa konala 18. - 19.5.2017 v Banskej Štiavnici. Organizátormi boli Pamiatkový úrad SR a Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici. Konferencie za náš spolok  sa zúčastnil podpredseda Mgr. Richard Horváth a tajomník Ing. Ivana Horváthová. Tri prednesené príspevky sa týkali aj nášho mesta Kremnice. 

 

- Kremnický banský revír z pohľadu montánnej archeológie.

- Diferenciácia, identifikácia a mapovanie montánnych foriem reliéfu na príklade vybraných banských polí Banskej Štiavnice, Kremnice, Novej Bane, Ľubietovej a baní Horehronia.

- Pavol Križko a Karlova baňa v Kremnici v rokoch 1881 – 1891

 

Diferenciácia, identifikácia a mapovanie montánnych foriem reliéfu na
príklade vybraných banských polí Banskej Štiavnice, Kremnice, Novej
Bane, Ľubietovej a baní Horehronia

 

PROGRAM KONFERENCIE.

Program konferencie, účastníci.pdf (765588)