19. máj 2018 Pietna spomienka Šturec, Kremnica

03.01.2018 00:00

        Spomienková slávnosť pri príležitosti 575. výročia banského nešťastia v Šturci sa uskutočnila v sobotu dňa 19.5.2018. Sprievod začal o 16:00 od šachty Ferdinand, po sprievode asi o 16:45 sa   konala ekumenická bohoslužba, po nej primátor mesta Kremnica Ing. Mgr. Alexander Ferenčík položil kvety a Dušan Roob, predseda Kremnického baníckeho spolku, zapálil kahanec pri pamätníku. Potom sme sa spolu presunuli na banícky "tancpľac", kde bol kultúrny program a pohostenie pre pozvaných hostí.

        Tento zával bol spôsobený troma faktormi, jednak geologickou stavbou, ďalej banskou činnosťou a nakoniec zemetrasením, pri ktorom sa prelomili piliere v štôlňach a došlo k zasypaniu časti bane. Koľko obetí si toto nešťastie vyžiadalo, o tom niet hodnoverných písomných dôkazov. V jednej rodinnej kronike sa spomína 131 baníkov, v ďalšej až 400.  Legenda hovorí o "Božom treste" pre baníkov, ktorí na turičnú sobotu, päťdesiaty deň po Veľkej noci, keď sa na lúkach práskalo bičom a v chotároch čistili studničky, sfárali do bane napriek tomu, že sa im zjavil permoník a vyzval ich aby prestali pracovať a oddychovali počas cirkevného sviatku.

 

            "Na pamätníku, ktorý bol odhalený v Kremnici - Šturci v roku 1993 čítame tento epitaf: "Všetkým baníkom, ktorých slnko života navždy zhaslo v mene slnka, symbolu zlata, bohatstva a slávy iných". Tento epitaf upriamuje našu myseľ na skutočnosť, že baník nikdy nekopal alebo neťažil skvosty prírody pre svoju vlastnú slávu, ale pre slávu iných. Preto je potrebné, aby si deň obetí banských nešťastí pripomínali všetci ľudia dobrej vôle nielen na Slovensku, ale aj v celom civilizovanom svete, keďže náš pamätný deň je jediným pamätným dňom oficiálne uznaným v zákone o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v celom civilizovanom svete."    (JUDr. Dušan Vilim, výkonný tajomník Združenia, autor návrhu zákona, Montanrevue 3/2001, príspevok k príležitosti 10. augusta - pamätného dňa obetí banských nešťastí)