24. december 2021 Polnočná omša

03.01.2019 13:23

Stretneme sa ako vždy o 23:30 v kancelárii spolku na rímskokatolíckej fare, Štefánikovo námestie 3/5.

 

VIDEO 2017

Polnočná omša 24.12.2017 (predminulý rok)