24. december 2018 Polnočná omša

03.01.2018 13:23

VIDEO 2017

Stretneme sa ako vždy o 23:30 v kancelárii spolku na rímskokatolíckej fare, Štefánikovo námestie 3/5.

 

Polnočná omša 24.12.2017 (minulý rok)