2% z dane

05.02.2020 00:00

TLAČIVO 2019

Ďakujeme všetkým, ktorí darovali nášmu spolku  2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2018. 

 

    Finančné prostriedky budú použité na udržiavanie a obnovovanie baníckych tradícií v našom bývalom slobodnom kráľovskom a hlavnom banskom meste Kremnica. Čo sa nám podarilo zrealizovať v minulom roku si môžete pozrieť v časti "činnosť spolku". Našimi najdôležitejšími akciami v tomto roku bude Spomienková slávnosť Šturc, udržiavanie baníckych tradícií na polnočnej omši. Po šiesty krát sa pokúsime obnoviť banícku tradíciu stráženia Božieho hrobu počas Veľkonočných sviatkov a Banícky deň na Annu.

 

Ďakujeme všetkým za podporu nášho občianskeho združenia. 

Zdar Boh! 

 

Tlačivá si môžete stiahnuť tu: (tlačivá sú pre rok 2019 rovnaké ako pre 2018)

potvrdenie o zaplatení dane   V2Pv18_P.pdf (36635)
vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane (údaje o našom spolku sú už vyplnené) V2Pv18_1.pdf (370734)