Prezentácia knihy

14.06.2014 19:17

Uvedenie knihy do života a na cestu k čitateľovi ....

Dvaja členovia nášho spolku boli v piatok 20.6.2014 v ZUŠ v Banskej Štiavnici  na krstinách knihy "Neznáma história zeme baníkov a pôvodu striebra rádu templárov" od autora Milana Augustína, ktorý je čestným členom Kremnického baníckeho spolku.

 

Čo sa píše o Kremnici na strane 129: " 1331 - sú spomínané rudné mlyny v Kremnici s názvom "cantus", čo bolo zariadenie na roztĺkanie a drobenie rudy, teda išlo o akýsi raný druh stupy. ...."