Konferencia o baníctve

20.11.2016 09:37

Baníctvo na Slovensku a v Rumunsku v 15. až 18. storočí.

Konferencia sa konala 13. septembra 2016 v prednáškovej sále NBS Múzeum mincí a medailí. Organizovala ju Komisia historikov Slovenska a Rumunska v spoupráci s Múzeom SNP Banská Bystrica a NBS MMM Kremnica. Prednášky budú publikované v zborníku.

 

PROGRAM:

9.00 – 9.15

Otvorenie konferencie – úvodné príhovory

9.15 – 10.45

Simon Zsolt: Produkcia zlata v Transylvánii v 15. storočí

Kianička Daniel: Baníctvo v Kremnici v 15. - 18. storočí

Boia Stelean: Bane a baníctvo v Banáte v 17. a 18. storočí

Kamenický Miroslav: Kontakty v oblasti baníctva a hutníctva medzi sedmohradskými banskými oblasťami a stredoslovenskou banskou oblasťou v 17. a 18. storočí

10.45 – 11.00 prestávka

11.00 – 12.30

Grec, Marius: K vývoju legislatívneho systému organizácie a využívania minerálnych zdrojov Transylvánie v 15. až 18. storočí

Edroiu Nicolae: Baníci zo Západných Karpát v druhej polovici 18. storočia

Kónya Peter: Správa uhorských a sedmohradských baní Hospodárskou radou Františka II. Rákócziho

Huszarik Pavel: Príspevok slovenských komunít k rozvoju baníctva v Transylvánii

12.30 – 14.00 obed

14.00 – 15.30

Ďurčo Michal: Železorudné baníctvo v Hronci na starých mapách z 18. storočia

Pavel Hronček, Martin Budaj: Breznianske baníctvo v doline Štiavničky v Nízkych Tatrách v 17. a 18. storočí

Mârza Eva: Banícki doktori zo Západných Karpát: Ioan Piuariu Molnar a Vasilie Popp

Mičková Zuzana: Vplyv protireformácie a rekatolizácie na osadenstvo Banskobystrického mediarskeho podniku

15.30 – 15.45 prestávka

15.45 – 16.45

Krchnáková Lucia: Dejiny banského závodu dedičnej štôlne Hoffer v Bankách pri Banskej Štiavnici

Pavol Rybár, Ladislav Hvizdák: Digitálne rekonštrukcie historických banských diel v Smolníku

Mârza Eva: Rumuni o Slovákoch v Rumunsku (2012-2014)