7. apríl 2023 Veľký piatok Stráženie Božieho hrobu

08.01.2023 16:26

 

 

MINULOROČNÉ FOTOGRAFIE:

Dúha nad Štefánikovým námestím na Veľký Piatok počas stráženia Božieho hrobu. 

 


    Pre deviatimi rokmi sme zahájili stráženie Božieho hrobu na Veľký piatok od 17:00 hod. v loretánskej kaplnke. Prítomnosť baníkov na bohoslužbách bola spojená so slávením veľkých cirkevných sviatkov počas vianočných a veľkonočných bohoslužieb. V niektorých mestách to boli baníci v aušusníckych uniformách držiaci v rukách zapálené sviečky. V udržaní tohto zvyku chceme pokračovať aj tento rok.
 
 

 

    Na Veľký Piatok strážime Boží hrob od 17:00 do 19:00.  Šesť členov nášho spolku sa strieda v 20 - minútových intervaloch. Pôvodne mali baníci slávnostné uniformy opásané remeňom, na ktorom visela šabľa. Baníci na fotografii držia v rukách kremnické fokoše.