02. apríl 2021 Veľký piatok Stráženie Božieho hrobu

02.01.2020 16:26

AKCIA BOLA ZRUŠENÁ!    

 

 

STRETNEME SA PRED LORETÁNSKOU KAPLNKOU O 17:00.


  Pre siedmimi rokmi sme zahájili stráženie Božieho hrobu na Veľký piatok od 17:00 hod. v loretánskej kaplnke. Prítomnosť baníkov na bohoslužbách bola spojená so slávením veľkých cirkevných sviatkov počas vianočných a veľkonočných bohoslužieb. V niektorých mestách to boli baníci v aušusníckych uniformách držiaci v rukách zapálené sviečky. V udržaní tohto zvyku chceme pokračovať aj tento rok.
 
 

     Na Veľký Piatok minulého roku sme strážili Boží hrob od 17:00 do 19:00.  Šesť členov nášho spolku sa striedalo v 20 - minútových intervaloch. Pôvodne mali baníci slávnostné uniformy opásané remeňom, na ktorom visela šabľa. Baníci na fotografii držia v rukách kremnické fokoše.