12. január 2018 Novoročná kapustnica a pivné posedenie

03.01.2018 11:30

POZVÁNKA. PRIDANÉ FOTOGRAFIE.

        Tohtoročné  stretnutie pri kapustnici bolo spojené aj s pivným posedením, na ktorom boli do spolku prijatí čestní členovia. Pred posedením sme sa fotili v baníckych uniformách do pripravovaného almanachu, ktorý plánujeme vydať pri príležitosti  blížiaceho sa 10. výročia založenia nášho spolku. Najprv prebehol program pivného posedenia podľa pripraveného scenára (prijatie čestných členov – skoky cez kožu, pivný súboj, krémeškový súboj, banícke pesničky...). Potom nasledovala novoročná kapustnica a voľná zábava pri hudbe Juraja Stolárika, jedného z členov kremnickej dychovky Minciar. Počas voľnej zábavy sa na stenu premietali zábery z najlepších akcií spolku (stretnutie v Košiciach a Českom Krumlove, založenie spolku).

Prijatie primátora mesta Kremnica  Mgr. Ing. Alexandra Ferenčíka za čestného člena nášho spolku.

Prijatie katolického farára  Mgr. Mariána Krajča za čestného člena nášho spolku.

Prijatie evanjelického farára  Mgr. Jozefa Paceka za čestného člena nášho spolku.

Hlavní funckionári pivného posedenia, ktoré sa riadilo Pivným zákonom platným pre šachtág.