22. marec 2018 Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska

03.01.2018 00:00

PROGRAM  PRESUN TERMÍNU NA APRÍL !!!!

VZ 22.3.2018 pozvánka, program.doc (58368)