11. september 2020 (piatok) Salamandrové slávnosti, Banská Štiavnica

03.01.2019 18:15