7. september 2018 (piatok) Salamandrové slávnosti, Banská Štiavnica

03.01.2018 18:15