03. - 04. september 2021 XIII. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, Nižná Slaná

12.01.2020 13:14

PROGRAM  UPOZORNENIE POPLATOK !!!!

Na zasadnutí Rady ZBSC dňa 16.10.2019 bol odsúhlasený nový registračný poplatok pre účastníkov SBMaO vo výške 8,00€.

 

Program stretnutia: 13.SBMOS Nižná Slaná_program.pdf (303184)