05. - 07. jún 2020 XIII. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, Prešov

12.01.2020 13:14

UPOZORNENIE POPLATOK !!!!

Na zasadnutí Rady ZBSC dňa 16.10.2019 bol odsúhlasený nový registračný poplatok pre účastníkov SBMaO vo výške 8,00€.