29. marec 2019 - Valné zhromaždenie nášho spolku

03.01.2019 00:00

Nový člen výboru: Miroslav Weiss.  Ďakujeme Terézii Kriegerovej za 10 ročnú prácu vo výbore.


Rokovací poriadok.

 Volebný poriadok.