17. marec 2023 - Valné zhromaždenie nášho spolku

08.01.2023 09:21

Rokovací poriadok.

 Volebný poriadok. 

 

Tento rok je volebný.  

 

Pozvánka a program: pozvanka_valne_2023.pdf (321568)