29. marec 2019 - Valné zhromaždenie nášho spolku

03.01.2019 00:00

Tento rok je zase volebný. Záujemcovia o kandidovanie do výboru spolku alebo do KaRK nech sa prihlásia tajomníčke do konca februára 2019.


Rokovací poriadok.

 Volebný poriadok.