16. marec 2018 - Valné zhromaždenie nášho spolku

03.01.2018 00:00

Návrh na vylúčenie členov spolku, ktorí neplatili členské a nezúčastňovali sa aktívne činnosti spolku bol jednomyseľne schválený. V doplňovacích voľbách bol ako člen Revíznej a kontrolnej komisie zvolený Ing. Igor Sivoš. Prijali sme troch nových členov.  Zápisnica k nahliadnutiu bude k dispozícii v kancelárii spolku v lehote stanovenej Stanovami. 


Rokovací poriadok.

 Volebný poriadok.