10. jún 2023 XIV. Vyhniansky trnád, Vyhne

08.01.2023 09:38

ODKAZ NA MINULOROČNĚ FOTOGRAFIE

www.ivancillik.eu/118348-vyhniansky-trnad-2021-zverejnene-so-suhlasom-organizatora-podujatia

 

Podrobnejšie informácie budú zverejnené po obdržaní pozvánky.